Mluvíte italsky? - Slovíčka

08.02 2017|Slovíčka
Mluvíte italsky? - Slovíčka

Při seznamování v italském jazyce s novými lidmi z celého světa se vám určitě budou hodit následující italská slovíčka.

Angličtina – l´inglese m

Arabština – l´arabo m

Čeština – il ceco

Číst – leggere

Hodina – la lezione

Chodit na hodiny ke komu – prendere lezioni da

Francouzština – il francese

Jazyk – la lingua

Mateřský jazyk – la lingua materna

Konverzace – la conversazione

Kurz – il corso

Intenzivní kurz – il corso intensivo

Večerní kurz – il corso serale

Kurz pro začátečníky – il corso per principianti

Kurz pro pokročilé – il corso avanzato

Chodit do kurzu – seguire un

Latina – il latino

Mluvit – parlare

Mluvit nahlas – parlare ad alta voce

Mluvit potichu – parlare ad bassa voce

Mluvit rychle – parlare in fretta

Mluvit pomalu – parlare lentamente

Mluvit plynně italsky – parlare l´italiano corretamente

Mluvnice – la grammatica

Němčina – il tedesco

Prakticky – pratico

Pravopis – l´ortografia f

Překlad – la traduzione

Doslovný - letterale

Z angličtiny do italštiny – dall´inglese in italiano

Překládat – tradurre

Překladatel – il traduttore

Přízvuk – l´accento m

Psát – scrivere

Rozumět – capire

Ruština – il russo

Říci – dire

Samouk – l´autodidatta m, f

Slovenština – lo slovacco

Slovník – il dizionario, il vocabolario

Slovo – la parola

Tlumočit – fare da interprete

Tlumočník – l´interprete m,f

Učebnice – il libro scolastico

Učit se – studiare

Naučit se z paměti – imparare a memoria

Vyjádřit se – esprimersi

Výraz – l´espresione f

Výslovnost – la pronuncia

Mít dobrou výslovnost – avere una buona pronuncia

Vyslovovat – pronunciare

Začátečník – il principiante

Zdokonalit se – perfezionarsi

Znalost – la conoscenza

Znát – conoscere

Perfektně – perfettamente

Mluvíte italsky? - Slovíčka. Při seznamování v italském jazyce s novými lidmi z celého světa se vám určitě budou hodit následující italská slovíčka.
Vyuka italštiny

 306 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ