Řešení cvičení č. 6 - doplňte zájmena

28.09 2015|Řešení testů
Řešení cvičení č. 6 - doplňte zájmena

Níže si můžete zkontrolovat cvičení číslo šest na doplňování zájmen.

1. mi ; 2. prenderli ; 3. me li ; 4. macchiati ; 5. li ; 6. comprati ; 7. l’ ; 8. ritirato ; 9. avvisarla ;
10. lo ; 11. me ne ; 12. ne ; 13. mi ; 14. detto ; 15. telefonargli ; 16. l’ ; 17. chiamato ; 18. mi ;
19. chiesto ; 20. lo

Autor: Jana

Řešení cvičení č. 6 - doplňte zájmena. Níže si můžete zkontrolovat cvičení číslo šest na doplňování zájmen. Cvičení z italštiny
Vyuka italštiny

 315 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ