Italská slovíčka - Setkání

22.09 2015|Slovní zásoba
Italská slovíčka - Setkání

Slovíčka z následující lekce můžete využít při setkání s někým novým.

ČeskyItalsky
Američan Americano
Angličan Inglese (ingléze)
Francouz Francese (frančéze)
Němec Tedesco (tedesko)
Španěl Spagnolo ( spaňolo)
Rus Russo (ruso)
Číňan Cinese (činéze)
Japonec Giapponese (džaponéze)
Jsem trochu unavená/ý Sono un po stanca/o (sono un po stanka)
Odkud jsi? Di dove sei?
Cizinec straniero
Cizinka straniera
Těší mě. Mi fa piacere.
Univerzita Università
Také anche (anke)
Ale ma
A e
Kurz il corso
Žít infinitiv - vivere, io vivo
Představit presentare (prezentáre)
Zorganizovat organizzare
Přinést portare
Studovat studiare
Seguire následovat po čem v jistém pořadí, následovat koho/co jít za, sledovat koho/co jít za ap.


Autor: Jana

Italská slovíčka - Setkání. Slovíčka z následující lekce můžete využít při setkání s někým novým. Italská slovíčka na téma setkání se
Vyuka italštiny

 302 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ