Dělat - Fare

09.09 2015|Fráze
Dělat - Fare

Italské sloveso FARE, v češtině dělat patří k jedněm z nejdůležitějších sloves, proto na něj při studiu klaďte důraz.

Slovní spojení:


1. fare l'abitudine di qc → zvyknout si na co

Non c´ho fatto ancora l´abitudine. - Ještě jsem si na to nezvykl.

2. fare amicizia con q → spřátelit se s kým

Spřátelil jsem se s jeho sestrou. - Ho fato amizizia con sua sorella.

3. fare gli auguri di Natale → popřát všechno nejlepší k Vánocům

Popřáli jim všechno nejlepší k Vánocům. - Gli hanno fato gli auguri di Natale.

4. fare il bagno → vykoupat se

Koupali jsme se včera. - Ieri abbiamo fato il bagno.

5. fare un brindisi a qc / q → připít si na co/koho

Připijeme si na zdraví. Facciamo un brindisi alla salute

6. fare una camminata → jít na procházku

Jdeme na procházku? - Andiamo fare una camminata?

7. fare i capricci → zlobit (i o stroji)

Petře, nezlob ! - Pietro, non fare i capricci !

8. fare la cena → (u)dělat večeři, (na)večeřet (se)

Udělala jsem večeři. - Ho fatto la cena.

9. fare colazione → snídat, nasnídat se

Nasnídali jsme se a šli jsme ven. - Abbiamo fato la colazione e siamo usciti.

10. fare il check-in → zaregistrovat se, odbavit (zavazadla)/cestující před odletem

Můžu se odbavit? - Posso fare il check-in?

11. fare una cavalcata → jít se projet na koni, jít si zajezdit na koni

Chtěl bych se projet na koni. - Vorrei fare una cavalcata.

12. fare carriera → (u)dělat kariéru

Chtěl bych udělat kariéru v bance. - Vorrei fare carriera in banca.

13. fare le camere → uklízet pokoje

Zítra uklidím pokoj. - Domani faccio la camera.

14. fare il bucato → vyprat, prát (prádlo)

Zítra musím vyprat. - Domani devo fare il bucato.

15. fare attenzione → dávat pozor, být pozorný

Buď opatrný, je to nebezpečné. - Fai attenzione, e pericoloso.

16. fare astinenza → abstinovat

Abstinuju už dva měsíce. - Faccio astinenza gia da due mesi.

17. altro è dire, altro è fare → něco jiného je mluvit a něco jiného je dělat

18. fare vita allegra → vést lehkovážný život

Vedl lehkovážný život. - Ha fato una vita allegra.

Autor: Jana

Dělat - Fare. Italské sloveso FARE, v češtině dělat patří k jedněm z nejdůležitějších sloves, proto na něj při studiu klaďte důraz.
Vyuka italštiny

 303 
  Komentáře ( 2 )

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ
Nora|13.12 2015 21:09
nemá tam být pericoloso?
Odpovědět
 1 
Jana|14.12 2015 12:10
ano, děkuji
Odpovědět
 1