Jet - andare, prendere, guidare

09.09 2015|Fráze
Jet - andare, prendere, guidare

Sloveso "jet" v italštině vyjadřujeme třemi slovesy - andare, prendere, guidare. Níže uvedené fráze vám pomohou pochopit, jak sloveso používat.

ČeskyItalsky
A jedem! Andiamo!
Pojedeme taxikem. Prendiamo il tassi.
Proč nejedete metrem? Perché non prende la metro?
Pojedu stopem/autobusem. Faró l´autostop/ Prendo l´autobus.
Jede tenhle autobus do..? É l´autobus per...?
Kdy jede nejbližší vlak do Benátek? Quando parte il próssimo treno per Venezia?
Kdy ti jede autobus? A che ora parte il tuo autobus?
Už mi/nám jede vlak. Ecco, arriva il mio/nostro treno.
Pojedu autem. Prendo la macchina.
Kam jedete (na dovolenou)? Dove andate (in vacanza)?
Jedeme na lyže. Andiamo a sciare.
Jeď opatrně. Guida con prudenza.
Jel na červenou. É passato con il rosso.
Jela spoň stovkou. Andava almeno a cento all´ora.
Jede v nějakých podvodech. É coinvolto in un inganno.
V čem to zase jedeš? In che guaio ti sei cacciato questa volta?
Jedeš (pryč)! Via!
Pusa jí jen jede. Parla come una macchinetta.
Holky po něm jedou. Le ragazze vanno paze per lui.


Autor: Jana

Jet - andare, préndere, guidare. Sloveso jet v italštině vyjadřujeme třemi slovesy - andare, prendere, guidare. Níže uvedené fráze vám pomohou pochopit, jak sloveso používat.
Vyuka italštiny

 308 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ