Podle - Secondo, A

09.09 2015|Fráze
Podle - Secondo, A

Italské předložky "secondo" a "a" lze v češtině přeložit jako podle. V následujících slovních spojeních se můžete podívat, jak je lze v praxi používat.

ČeskyItalsky
Podle mne... Secondo me...
Podle všeho... A quanto sembra....
Podle posledních zpráv.. Secondo le últime notizie..
Podle neověřených zpráv.. Da quel che si dice..
Všechno jede podle plánu. Tutto va secondo i piani.
Podle mých výpočtů... Secondo i miei cálcoli...
Soudě podle jeho věku... Agiudicare dalla sua éta..
Podle mých hodinek je šest. Secondo il mio orologio sono le sei.
To není zrovna podle mého gusta. Non é proprio di mio gusto.
To je holka podle mého gusta. É la ragazza che mi piace.
Byl pojmenován podle.. Gli é stato dato il nome di..
Film byl podle skutečné události. Il film e basato su un fatto realmenta accaduto.
Dosolte podle chuti. Aggiungete il sale secondo i vostri gusti.
Obléká se podle poslední mody. Si veste all´ ultima moda.
Měl by ses podle toho zařídit. Dovresti agire di conseguenza.
Podle toho, jak se věci mají... Rispetto a come stanno le cose...
Podle abecedy.. In ordine alfabético...


Autor: Jana

Podle - Secondo, A. Italské předložky secondo a a lze v češtině přeložit jako podle. V následujících slovních spojeních se můžete podívat, jak je lze v praxi používat.
Vyuka italštiny

 302 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ