Italská konverzace: Kde bydlíš?

09.09 2015|Konverzace
Italská konverzace: Kde bydlíš?

Kde bydlíš? Toť jedna z otázek, kterou při seznámení s někým novým určitě použijete. Naučte se, jak se v italštině ptát na bydliště a adresu.

Informale - Neformální:


A:
Dove abiti?

Kde bydlíš?

B:
Abito a Cagliari.

Bydlím v Cagliari.

A:
Qual è il tuo indirizzo?

Jaká je tvá adresa?

B:
Il mio indirizzo è Via Roma n.60.

Moje adresa je ulice Roma, číslo 60.

A:
E qual è il tuo numero di telefono?

A jaké je tvé telefonní číslo?

B:
Il mio numero è 070 123456.

Moje číslo je 070 123456.


Formale - formální:


A:
Scusi, lei abita in città?

Promiňte, bydlíte ve městě?

B:
No, abito fuori città.

Ne, bydlím mimo město.

A:
Mi può dare il suo indirizzo?

Mohla byste mi dát vaší adresu?

B:
Certamente. Il mio indirizzo è Via Giulio Cesare n.11.

Jistě. Moje adresa je ulice Giulio Cesare č.11.


Autor: Jana

Italská konverzace: Kde bydlíš? Toť jedna z otázek, kterou při seznámení s někým novým určitě použijete. Naučte se, jak se v italštině ptát na bydliště a adresu.
Vyuka italštiny

 306 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ