31 způsobů, jak v italštině o něco požádat

16.05 2016|Fráze

Kdo o nic nepožádá, nic nezíská. Naučte se 31 frází, které vám pomohou v italštině požádat o to, co chcete.

1.

Prosím vás, dejte mi… – Per favore, mi dia…

2.

Prosím vás, podejte mi … - Per favore, mi passi …

3.

Prosím vás, podržte mi … - Per favore, mi tenga …

4.

Prosím vás, pomozte mi … - Per favore, mi aiuti …

5.

Prosím vás, řekněte nám … -Per favore, mi dica …

6.

Prosím vás, ukažte nám … - Per favore, ci mostri …

7.

Půjč mi tužku, prosím tě. – Prestami la matita, per favore.
Tady ji máš. – Eccola.

8.

Ale prosím tě, abys mi ji vrátil. – Ma ti prego di restituirmela.

9.

Udělal bys mi jednu laskavost? – Mi faresti una cortesia?
Samozřejmě, jsem ti k dispozici. – Certo, sono a tua disposizione.

10.

Rád bych se vás na něco zeptal. – Vorrei farLe una domanda.
Prosím, ptejte se. – Prego, mi dica/dica pure.

11.

Mohl byste mi dát ten časopis? – Mi potrebbe dare questa rivista?
Velmi rád. – Con piacere.

12.

Mohu vás o něco požádat? – Posso chiederLe un favore?

13.

Buďte tak laskav a odneste to. Mi faccia piacere di portarlo via.

14.

Dovolte mi, abych vám to vysvětlil. – Mi permetta di spiegarglielo.

15.

S dovolením. – Permesso.

16.

Dejte pozor. – Stia attento!/Faccia attenzione!

17.

Nechte to být. – Lasci stare.

18.

Nemluvte o tom, prosím vás. – Non ne parli, per carita.

19.

Neobtěžujte se. – Non si disturbi.

20.

Nespěchejte, jen klid. – Faccia con comodo, con calma.

21.

Nezapomeňte na to. – Non lo dimentichi.

22.

Odejděte. – Vada via. / Se ne vada.

23.

Otevřete, prosím vás. – Apra, per favore.

24.

Počkejte. –Aspetti.

25.

Podívejte se. – Guardi.

26.

Pojďte sem, prosím. – Venga qua, per piacere.

27.

Posaďte se. – Si accomodi.

28.

Poslyšte. – Senta.

29.

Pospěšte si. – Si sbrighi. /Si affretti.

30.

Připomeňte mi to, prosím vás. – Me lo ricordi, mi raccomando.

31.

Zavřete, prosím vás. – Chiuda, per favore.


31 způsobů, jak v italštině o něco požádat. Kdo o nic nepožádá, nic nezíská. Naučte se 31 frází, které vám pomohou v italštině požádat o to, co chcete.
Vyuka italštiny

 353 
  Komentáře
YouTube video
Přidat obrázek
PŘIDAT KOMENTÁŘ