31 způsobů, jak v italštině o něco požádat

16.05 2016|Fráze
31 způsobů, jak v italštině o něco požádat

Kdo o nic nepožádá, nic nezíská. Naučte se 31 frází, které vám pomohou v italštině požádat o to, co chcete.

ČeskyItalsky
Prosím vás, dejte mi… Per favore, mi dia…
Prosím vás, podejte mi … Per favore, mi passi …
Prosím vás, podržte mi … Per favore, mi tenga …
Prosím vás, pomozte mi … Per favore, mi aiuti …
Prosím vás, řekněte nám … Per favore, mi dica …
Prosím vás, ukažte nám … Per favore, ci mostri …
Půjč mi tužku, prosím tě. Prestami la matita, per favore.
Tady ji máš. Eccola.
Ale prosím tě, abys mi ji vrátil. Ma ti prego di restituirmela.
Udělal bys mi jednu laskavost? Mi faresti una cortesia?
Samozřejmě, jsem ti k dispozici. Certo, sono a tua disposizione.
Rád bych se vás na něco zeptal. Vorrei farLe una domanda.
Prosím, ptejte se. Prego, mi dica/dica pure.
Mohl byste mi dát ten časopis? Mi potrebbe dare questa rivista?
Velmi rád. Con piacere.
Mohu vás o něco požádat? Posso chiederLe un favore?
Buďte tak laskav a odneste to. Mi faccia piacere di portarlo via.
Dovolte mi, abych vám to vysvětlil. Mi permetta di spiegarglielo.
S dovolením. Permesso.
Dejte pozor. Stia attento!/Faccia attenzione!
Nechte to být. Lasci stare.
Nemluvte o tom, prosím vás. Non ne parli, per carita.
Neobtěžujte se. Non si disturbi.
Nespěchejte, jen klid. Faccia con comodo, con calma.
Nezapomeňte na to. Non lo dimentichi.
Odejděte. Vada via. / Se ne vada.
Otevřete, prosím vás. Apra, per favore.
Počkejte. Aspetti.
Podívejte se. Guardi.
Pojďte sem, prosím. Venga qua, per piacere.
Posaďte se. Si accomodi.
Poslyšte. Senta.
Pospěšte si. Si sbrighi. /Si affretti.
Připomeňte mi to, prosím vás. Me lo ricordi, mi raccomando.
Zavřete, prosím vás. Chiuda, per favore.


31 způsobů, jak v italštině o něco požádat. Kdo o nic nepožádá, nic nezíská. Naučte se 31 frází, které vám pomohou v italštině požádat o to, co chcete.
Vyuka italštiny

 354 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ