25 italských frází, kterými se zeptáte na cestu

02.02 2017|Fráze
25 italských frází, kterými se zeptáte na cestu

Zeptat se na cestu je někdy pěkně těžké, obzvláště, pokud se musíte zeptat v cizím jazyce. Dnes pro vás máme 25 italských frází, se kterými se v Itálii neztratíte.

ČeskyItalsky
Promiňte, kde je Fontána di Trevi? Scusi, dov´è la Fontana di Trevi?
Kudy se jde na Španělské náměstí? Per andare in Piazza di Spagna?
Jak se dostanu ke kostelu Santa Croce? Come devo fare per andare alla chiesa di Santa Croce?
Která je tohle ulice? Che via è questa?
Kam vede tato třída? Dove porta questo viale?
Zabloudila jsem. Mi sono smarrita.
Mohl byste mi ukázat cestu? Potrebbe indicarmi la strada?
Kam chcete jít? Dove vuole andare?
Ke katedrále. Alla cattedrale.
Na náměstí Republiky. In Piazza della Repubblica.
To jdete špatně. Ha sbagliato strada.
Musíte se vrátit. Deve tornare indietro.
Ukážu vám to na plánu města. Glielo indico sulla pianta della città.
Mohu jít s vámi, mám stejnou cestu. La posso accompagnare, faccio la stessa strada.
Jděte rovně až ke světlům. Vada diritto fino al semaforo.
Zahněte doprava. Giri/volti a destra.
Pak se dejte první ulicí vlevo. Poi prenda la prima strada a sinistra.
Promiňte, jak daleko je plác Pitti? Scusi, è lnotano Pallazzo Pitti?
Není, je to pět minut odtud. Non è distante.
Můžete jít pěšky. Può andare a piedi.
Vraťte se ke kostelu sv. Trojice. Torni alla chiesa di Santa Trinità.
Přejděte přes most. Attraversi il ponte.
Tam se zeptejte strážníka. Lì domanda a un vigile.
Prosím vás, je tu někde lékárna? Per favore, dov´e una farmacia?
Tam na rohu. Là all´angolo.


25 italských frází, kterými se zeptáte na cestu. Dnes pro vás máme 25 italských frází, se kterými se v Itálii neztratíte. Italské fráze - otázky na cestu
Vyuka italštiny

 306 
  Komentáře ( 1 )

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ
Stanley.ct|23.08 2017 10:43
U několik frází není přesný překlad, dle mého názoru např. 11,12,19,20.
Odpovědět
 0