25 italských frází, kterými se zeptáte na cestu

02.02 2017|Fráze

Zeptat se na cestu je někdy pěkně těžké, obzvláště, pokud se musíte zeptat v cizím jazyce. Dnes pro vás máme 25 italských frází, se kterými se v Itálii neztratíte.

1.

Promiňte, kde je Fontána di Trevi? - Scusi, dov´è la Fontana di Trevi?

2.

Kudy se jde na Španělské náměstí? - Per andare in Piazza di Spagna?

3.

Jak se dostanu ke kostelu Santa Croce? - Come devo fare per andare alla chiesa di Santa Croce?

4.

Která je tohle ulice? - Che via è questa?

5.

Kam vede tato třída? - Dove porta questo viale?

6.

Zabloudila jsem. - Mi sono smarrita.

7.

Mohl byste mi ukázat cestu? - Potrebbe indicarmi la strada?

8.

Kam chcete jít? - Dove vuole andare?

9.

Ke katedrále. - Alla cattedrale.

10.

Na náměstí Republiky. - In Piazza della Repubblica.

11.

To jdete špatně. - Ha sbagliato strada.

12.

Musíte se vrátit. - Deve tornare indietro.

13.

Ukážu vám to na plánu města. - Glielo indico sulla pianta della città.

14.

Mohu jít s vámi, mám stejnou cestu. - La posso accompagnare, faccio la stessa strada.

15.

Jděte rovně až ke světlům. - Vada diritto fino al semaforo.

16.

Zahněte doprava. - Giri/volti a destra.

17.

Pak se dejte první ulicí vlevo. - Poi prenda la prima strada a sinistra.

18.

Promiňte, jak daleko je plác Pitti? - Scusi, è lnotano Pallazzo Pitti?

19.

Není, je to pět minut odtud. - Non è distante.

20.

Můžete jít pěšky. - Può andare a piedi.

21.

Vraťte se ke kostelu sv. Trojice. - Torni alla chiesa di Santa Trinità.

22.

Přejděte přes most. - Attraversi il ponte.

23.

Tam se zeptejte strážníka. - Lì domanda a un vigile.

24.

Prosím vás, je tu někde lékárna? . Per favore, dov´e una farmacia?

25.

Tam na rohu. - Là all´angolo.


25 italských frází, kterými se zeptáte na cestu. Dnes pro vás máme 25 italských frází, se kterými se v Itálii neztratíte. Italské fráze - otázky na cestu
Vyuka italštiny

 304 
  Komentáře ( 1 )
YouTube video
Přidat obrázek
PŘIDAT KOMENTÁŘ
Stanley.ct|23.08 2017 10:43
U několik frází není přesný překlad, dle mého názoru např. 11,12,19,20.
Odpovědět
 0