34 frází, které budete potřebovat při prohlídce města

03.02 2017|Fráze
34 frází, které budete potřebovat při prohlídce města

Pokud se chystáte na prohlídku do některého z úchvatných italských měst, určitě se vám bude na cestu hodit pár jednoduchých frází.

ČeskyItalsky
Rád bych si prohlédl město. Vorrei visitare la città.
Chcete-li, doprovodím vás. Se vuole, L´accompagnerò.
Ukáži vám pamětihodnosti našeho města. Le farò vedere i monumenti della nostra città.
Co byste chtěl hlavně vidět? Cosa vorebbe vedere anzitutto?
Co je tu nejzajímavější k vidění? Quali sono le cose più interessanti da vedere?
Nejzajímavější je starobylá část města s gotickými a barokními kostely a paláci. La parte più interessante è la città vecchia con chiese e palazzi gotici e barocchi.
Odpoledne se můžeme projít po parku Boboli. Nel pomeriggio possiamo fare una passeggiata al giardino di Boboli.
Odtamtud je krásný výhled na město. C´è una magnifica vista sulla città.
Potřebuji si koupit různé věci. Ho bisogno di comprare diverse cose.
Půjdeme tedy na trh a do nákupního střediska. Allora andiamo al mercato e al centro commerciale.
Na Ghibertiho náměstí je každou sobotu trh. In piazza Ghiberti c´è oggi sabato il mercato.
Jak se jmenuje tento kostel? Come si chiama questa chiesa?
Mohli bychom se podívat dovnitř? Potremmo entrare?
Není otevřeno. Non è aperta.
Dá se vystoupit do věže? Si può salire sula campanile/sula torre?
To je nádherný pohled! Che bella vista!
V tomto chrámu je pochováno několik význačných mužů. In questa chiesa sono sepolti alcuni uomini illustri.
Toto je hrob krále Viktora Emanuela II. Questa è la tomba del re Vittorio Emanuele II.
Ze kterého století je tato katedrále? Di che secolo è il duomo?
Co je to za budovu? Che palazzo/edificio è questo?
Kdo ji stavěl? Chi l´ha construito?
Architekt je neznámý. L´architetto è ignoto.
Čí je to pomník? A chi è dedicato questo monumento?
To je pomník Giordana Bruna. E il monumento a Giordano Bruno.
Od koho je ta socha? Di chi è questa statua?
Z které doby je... Di che epoca è?
V tomto domě se narodil/žil/zemřel... In questa casa nacque/visse/morì..
Jaký je to sloh? Che stile è questo?
Do kolika hodin jsou osvětleny památky? Fino a che ora i monumenti sono illuminati?
Jak se vám líbí naše město? Le piace la nostra città?
Ano, moc se mi líbí. Si, mi piace molto.
Jsem okouzlen. Sono affascinato.
Jste tady poprvé? E la prima volta che viene qui?
Ano, ale chtěl bych brzy přijet znovu. Si, ma vorrei tornare presto.


34 frází, které budete potřebovat při prohlídce města. Pokud se chystáte na prohlídku do některého z úchvatných italských měst, určitě se vám bude na cestu hodit pár jednoduchých frází.
Vyuka italštiny

 306 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ