34 frází, které budete potřebovat při prohlídce města

03.02 2017|Fráze

Pokud se chystáte na prohlídku do některého z úchvatných italských měst, určitě se vám bude na cestu hodit pár jednoduchých frází.

1.

Rád bych si prohlédl město. - Vorrei visitare la città.

2.

Chcete-li, doprovodím vás. - Se vuole, L´accompagnerò.

3.

Ukáži vám pamětihodnosti našeho města. - Le farò vedere i monumenti della nostra città.

4.

Co byste chtěl hlavně vidět? - Cosa vorebbe vedere anzitutto?

5.

Co je tu nejzajímavější k vidění? - Quali sono le cose più interessanti da vedere?

6.

Nejzajímavější je starobylá část města s gotickými a barokními kostely a paláci. - La parte più interessante è la città vecchia con chiese e palazzi gotici e barocchi.

7.

Odpoledne se můžeme projít po parku Boboli. - Nel pomeriggio possiamo fare una passeggiata al giardino di Boboli.

8.

Odtamtud je krásný výhled na město. - C´è una magnifica vista sulla città.

9.

Potřebuji si koupit různé věci. - Ho bisogno di comprare diverse cose.

10.

Půjdeme tedy na trh a do nákupního střediska. - Allora andiamo al mercato e al centro commerciale.

11.

Na Ghibertiho náměstí je každou sobotu trh. - In piazza Ghiberti c´è oggi sabato il mercato.

12.

Jak se jmenuje tento kostel? - Come si chiama questa chiesa?

13.

Mohli bychom se podívat dovnitř? - Potremmo entrare?

14.

Není otevřeno. - Non è aperta.

15.

Dá se vystoupit do věže? - Si può salire sula campanile/sula torre?

16.

To je nádherný pohled! - Che bella vista!

17.

V tomto chrámu je pochováno několik význačných mužů. - In questa chiesa sono sepolti alcuni uomini illustri.

18.

Toto je hrob krále Viktora Emanuela II. - Questa è la tomba del re Vittorio Emanuele II.

19.

Ze kterého století je tato katedrále? - Di che secolo è il duomo?

20.

Co je to za budovu? - Che palazzo/edificio è questo?

21.

Kdo ji stavěl? - Chi l´ha construito?

22.

Architekt je neznámý. - L´architetto è ignoto.

23.

Čí je to pomník? - A chi è dedicato questo monumento?

24.

To je pomník Giordana Bruna. - E il monumento a Giordano Bruno.

25.

Od koho je ta socha? - Di chi è questa statua?

26.

Z které doby je... - Di che epoca è?

27.

V tomto domě se narodil/žil/zemřel... - In questa casa nacque/visse/morì...

28.

Jaký je to sloh? - Che stile è questo?

29.

Do kolika hodin jsou osvětleny památky? - Fino a che ora i monumenti sono illuminati?

30.

Jak se vám líbí naše město? - Le piace la nostra città?

31.

Ano, moc se mi líbí. - Si, mi piace molto.

32.

Jsem okouzlen. - Sono affascinato.

33.

Jste tady poprvé? - E la prima volta che viene qui?

34.

Ano, ale chtěl bych brzy přijet znovu. - Si, ma vorrei tornare presto.


34 frází, které budete potřebovat při prohlídce města. Pokud se chystáte na prohlídku do některého z úchvatných italských měst, určitě se vám bude na cestu hodit pár jednoduchých frází.
Vyuka italštiny

 302 
  Komentáře
YouTube video
Přidat obrázek
PŘIDAT KOMENTÁŘ