Italština úroveň A1 - San Francesco

08.09 2015|Četba
Italština úroveň A1 - San Francesco

V následujícím cvičení si své čtenářské schopnosti mohou procvičit studenti úrovně A1. V článku se dozvíte něco o svatém Františku.

Italská verze:

Francesco nasce tra il 1181 e il 1182 ad Assisi. Suo padre è un ricco mercante di stoffe e così Francesco vive una vita molto serena. A 24 anni però sente la chiamata del Signore, così Francesco lascia tutte le sue ricchezze e inizia una vita di preghiera in povertà. Scrive la prima opera di poesia in italiano, il Cantico delle Creature, dove ringrazia Dio per tutto quello che ha fatto. Dopo aver criticato le usanze di alcuni suoi concittadini, comincia a parlare con gli animali e riesce a farsi obbedire anche da un lupo. Francesco parte poi verso il mondo arabo, per predicare dove gli altri non erano mai andati. In Egitto però i soldati del sultano lo catturano però il sultano, dopo averlo ascoltato, rimane affascinato da Francesco e lo lascia libero. Muore ad Assisi nel 1226 e dal 1939 è il santo patrono di Italia, insieme a Santa Caterina.

Překlad:

František se narodil mezi lety 1181 a 1182 v Assisi. Jeho otec je bohatý obchodník s látkami, a tak František žije velmi poklidný život. Ve 24 letech ovšem uslyší volání Boha, tak František nechá všechno své bohatství a začne život v motlitbách a chudobě. Napíše první poezii v italštině, Il Cantico delle Creature, kde děkuje Bohu za všechno, co udělal. Poté, co zkritizoval některé ze zvyklostí svých spoluobčanů, začne mluvit se zvířaty a dokáže si vynutit i poslušnost jednoho vlka. František poté odjede směrem do arabského světa, aby kázal ostatním o místech, kde ostatní nikdy nebyli. V Egyptě ho ovšem dopadnou sultánovi vojáci, poté, co ho ovšem sultán vyslechne, zůstane Františkem okouzlen a nechá ho volného. Umírá v Assisi v roce 1226 a od roku 1939 je svatým patronem Itálie, spolu se svatou Kateřinou.


Autor: Jana

Italština úroveň A1 - San Francesco - článek v italštině s překladem slouží k procvičování četby v italském jazyce a výslovnosti.
Vyuka italštiny

 316 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ