Italština úroveň A1 - Giuseppe Garibaldi

08.09 2015|Četba
Italština úroveň A1 - Giuseppe Garibaldi

Opět tady máme cvičení pro studenty italštiny úrovně A1. Tentokrát si můžete přečíst pár základních informací o Giuseppe Garibaldim.

Italská verze:

Giuseppe Garibaldi nasce a Nizza, il 4 luglio di 1807. E’ un politico e militare italiano e una delle personalità più importanti del Risorgimento. Soprannominato “L’eroe dei due mondi”, combatte nell’America meridionale con i repubblicani contro l’Impero del Brasile e contro le forze alleate del governatore argentino Juan Manuel de Rosas. Rientrato in Italia nel 1854, diventa monarchico e, insieme a Vittorio Emanuele II, partecipa a diverse campagne militari. Guidando “le camicie rosse”, nel 1860 unisce al Piemonte la Sicilia e Napoli. Nel 1862 e poi nel 1870, tenta l’annessione di Roma, senza successo. Muore a Caprera, nel Regno d’Italia, il 2 giugno del 1882.

Překlad:

Giuseppe Garibaldi se narodil v Nice, 4. července, roku 1807. Je to italský politik a voják a jedna z nejdůležitějších osob období obrození. Přezdívan jako "Hrdina dvou světů", bojuje v Jižní Americe s republikány proti brazilskému impériu a proti spojencům argentinského guvernéra Juana Manuela de Rosase. V roce 1854 se vrací do Itálie, stane se monarchou a spolu s Viktorem Emanuelem II. se zúčastní růných vojenských tažení. Řízením "červených košilí", v roce 1860 spojí v Piemontu Sicílii a Neapol. V roce 1862, a pak v roce 1870, se pokusí o násilné připojení Říma, ovšem bez úspěchu. Zemře na ostrůvku Caprera, v Italském kráslovství, 2. června 1882.

Autor: Jana

Italština úroveň A1 - Giuseppe Garibaldi. Italský článek s překladem o Giuseppe Garibaldim vám umožní procvičit si četbu, slovíčka i výslovnost
Vyuka italštiny

 313 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ