Italština úroveň A2 - Alessandro Volta

22.09 2015|Četba
Italština úroveň A2 - Alessandro Volta

V následujícím příspěvku o Alessandrovi Voltovi si mohou studenti úrovně A2 procvičit četbu a překlad italštiny.

Alessandro Volta

Alessandro Volta è nato nel 1745 a Como e fin da giovane la sua grande passione è l’elettricità. Diventa presto professore di fisica e, mentre studia la chimica dei gas, scopre il metano e suggerisce di usarlo per illuminare.

Questa scoperta lo rende famoso a livello internazionale e gli porta numerosi riconoscimenti ma gli studi di Volta proseguono e lo scienziato arriva a costruire la prima pila elettrica.

La pila elettrica di Volta si basa sull’idea che mettendo vicini due metalli conduttori si può ottenere una differenza di potenziale elettrico. Ecco perché oggi a livello internazionale la differenza di potenziale elettrico viene indicata con il termine Volt.

Alessandro Volta scompare nel 1827. Per molti anni il suo viso è stato quello che guardava gli italiani dalla banconota da 10.000 lire.


Alessandro Volta - překlad

Alessandro Volta se narodil v roce 1745 v Como a od útlého věku měl vášeň pro elektřinu. Brzy se stává profesorem fyziky a během studia plynů objeví metan a navrhne jej využít pro svícení.

Tento objev ho proslaví po celém světě a přinese mu mnoho ocenění, ale Voltovy studia pokračují a vědec tak vytvoří první elektrický akumulátor.

Voltův elektrický akumulátor je založen na myšlence, pokud přiblížíme dva kovové vodiče, můžeme získat rozdíl v elektrickém potenciálu. To je důvod, proč je dnes rozdíl elektrického potenciálu označován na mezinárodní úrovni termínem Volt.

Alessandro Volta zmizí v roce 1827. Po mnoho let byla jeho tvář ta, která se na Italy dívala z bankovky v hodnotě 10 000 lir.

Autor: Jana

Italština úroveň A2 - Alessandro Volta. V následujícím příspěvku o Alessandrovi Voltovi si mohou studenti úrovně A2 procvičit četbu a překlad italštiny.
Vyuka italštiny

 307 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ