66 italských frází, které využijete při nakupování

24.02 2017|Fráze
66 italských frází, které využijete při nakupování

Nakupování v italské jazyce není nic složitého, alespoň pokud znáte ty správné fráze. Následujících 66 italských frází by vám v tom mělo pomoci.

ČeskyItalsky
Hledám parfumérii. Cerco una profumeria.
Potřebuji zubní pastu. Ho bisogno di un dentifricio.
Chci si koupit česko-italský slovník. Voglio comprarmi un dizionario ceco-italiano.
Je tu někde knihkupectví? C´è una libreria qui vicino?
Jdu nakupovat. Vado a fare la spesa.
Jdeš do samoobsluhy? Vai al supermercato?
Kde jsi dostala ta krásná jablka? Dove hai trovato queste belle mele?
Koupila jsem je na trhu. Le ho comprate al mercato.
U kterého stánku? A quale bancarella?
Nevíte, kde bych mohla dostat opalovací krém s filtrem? Non sa dove potrei trovare una crema solare protettiva?
Kde se prodává kosmetika? Dove si vendono i cosmetici?
Dostanete ji v obchodním domě v přízemí. Si possono trovare al pianterreno dal supermercato.
Kde je oddělení dámské konfekce? Dov´è il reparto di abbigliamento da donna?
V kolik hodin otvírají/zavírají obchody? A che ora aprono/chidono i negozi?
Přejete si? Desidera?
Ne, děkuji, jen se dívám. Niente, grazie, sto solo guardando.
Čím mohu posloužit? In che cosa posso servirLa?
Chtěla bych čistě hedvábný šátek. Vorrei un foulard (fulár) di pura seta.
Prosím, vyberte si. Si accomodi, scelga pure.
Tento se mi nejvíc líbí. Questo mi piace di più.
Máte také vlněné šály? Avete anche sciarpe di lana?
Ukažte mi nějaký šál.Mi faccia vedere uno scialle.
Vezmu si tento strojek. Prendo questo apparecchio.
Zabalte mi ho dobře, prosím vás. Me lo incarti bene, mi raccomando.
Tady máte účtenku a záruční list. Ecco lo scontrino e il certificato di garanzia.
Záruka je dva roky od data prodeje. La garanzia è valida per due anni dalla data di aquisto.
Ještě něčím posloužím? Desidera altro?/ Le serve altro?
Ně děkuji, to je všechno. No grazie, basta così.
Kolik platím? Quanto pago?
Kolik to dělá dohromady. Quant´è in totale?
Máte drobné? Ha spiccioli?
Musím rozměnit sto eur. Devo cambiare cento euro.
Tady máte nazpět. Eccole di resto.
Mohu platit kreditní kartou nebo šekem? Posso pagare con la carta di credito o con un assegno?
Stoupni si do fronty. Mettiti in fila.
Nebudu tu čekat, nerad stojím ve frontě. Non voglio aspettare qui, non mi piace fare la coda.
Kolik to stojí? Quanto costa?
Za kolik jsou ty pomeranče? Quanto vengono le arance?
Stojí tři eura kilo. Costano tre euro al chilo.
Za kolik je jeden kus? Quanto costa un pezzo?
Zdá se mi to drahé. Il prezzo mi pare caro.
To je dražší než u nás. è più caro che da noi.
Nemůžete mi něco slevit? Mi può fare uno sconto?
To je pevná cena. Il prezzo è fisso.
Chtěl bych něco levnějšího. Vorrei qualcosa di meno caro.
V jaké ceně to má být? Quanto vuole spendere?
Kolik vás stál ten počítač? Quanto ha spesso per quel computer?
Koupil jsem ho za ... eur. L´ho comprato per ... euro.
To je laciné. è a buon mercato.
Byla to příležitostná koupě. Era un´occasione.
Byl tam výprodej. C´era una svendita.
Chtěl jsem ho koupit na splátky. Volevo comprarlo a rate.
Ale musel jsem platit hotově. Ma ho dovuto pagare in contanti.
Včera jsem si tu koupil holící strojek a už nefunguje. Ieri ho comprato qui questo rasoio e non funziona piu.
Vyměníte mi ho, nebo mi vrátíte peníze? Me ne dà un altro o mi restituisce il denaro?
Máte účtenku a záruční list? Ha lo scontrino e il certificato di garanzia?
Ano, tady jsou. Eccoli.
Vyměním vám ho. Glielo cambierò.
Rozbil se mi deštník. Mi si è rotto l´ombrello.
Myslíte, že by šel opravit? Crede che si possa ancora riparare?
Kolik by stála oprava? Quanto costerebbe la riparazione?
Asi bude lepší koupit nový. Forse sarà meglio comprarne un altro.
Dá se to spravit. è possibile ripararlo.
Kolik to bude stát? Quanto costerà?
Kdy to bude hotovo? Quando sarà pronto?


66 italských frází, které využijete při nakupování. Italské fráze o nakupování vám pomohou nakupovat v každém italském obchodě
Vyuka italštiny

 321 
  Komentáře ( 3 )

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ
Bob|08.04 2017 21:12
Dobrý den, nemělo by v poslední větě být "quando"?
Odpovědět
 4 
Janaq|09.04 2017 11:03
Ano, určitě, děkuji za upozornění
Odpovědět
 3 
Mirek|31.07 2022 10:45
Dobrý den, tuším chybku: quanto ha speso per quel computer, mělo by tam být spíš: quanto ha speso per quel computer. Jedno s navíc a už se nám mění význam.... :-
Odpovědět
 1