Číslovky řadové v italštině

23.09 2015|Číslovky
Číslovky řadové v italštině

Tvorba řadových číslovek od 1 do 10 v italštině vychází z latiny. Ostatní řadové číslovky jsou odvozeny od číslovek základních a přidáváme k nim příponu -ESIMO.

prvníil primo
druhýil secondo
třetíil terzo
čtvrtýil quarto
pátýil quinto
šestýil sesto
sedmýil settimo
osmýl´ottavo
devátýil nono
desátýil décimo
jedenáctýl´undicésimo
dvanáctýil dodicésimo
třináctýil tredicésimo
čtrnáctýil quattordicésimo
patnáctýil quindicésimo
šesnáctýil sedicésimo
sedmnáctýil diciasettésimo
dvacátýil ventésimo
dvacátýprvníil dentunésimo
dvacátýdruhýil ventiduésimo
dvacátýtřetíil ventitreésimo
dvacátýšestýil ventiseiésimo
třicátýil trentésimo
čtyřicátýil quarantésimo
stýil centésimo
tisícíil milesimo
dvoutisícíil duemilésimo
miliontýil milionésimo

Při tvorbě řadových číslovek dáváme vždy pozor na rod a číslo. Číslovky se zároveň vždy pojí s určitým členem.

Například: i primi amori - první lásky nebo la decima musa - desátá múza.

U jmen panovníků a papežů se řádová číslovka píše až za jméno. Píše se jako římská číslice bez tečky.

Autor: Jana

Číslovky řadové v italštině. Naučte se s námi tvořit v italském jazyce řádové číslovky. Seznam a příklady řádových číslovek v italském jazyce
Vyuka italštiny

 306 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ