Předložky


Předložky

Předložky v italštině

Podkategorie předložky v italštině se zabývá používáním předložek v praxi. K lepšímu pochopení látky zahrnuje kapitola příklady z praxe

Kombinace s jinými slovními druhy

Součástí kapitoly předložky je i jejich kombinace s jinými slovními druhy, která je v konverzaci velmi důležitá. Správná volba předložek je cestou ke správné italštině.