Vyjádření násobnosti v italštině

29.09 2015|Číslovky
Vyjádření násobnosti v italštině

Násobnost v italštině vyjadřujeme nejčastěji pomocí slova -volta- v jednotném čísle a -volte- v množném čísle.

Příklady:

- šestkrát - sei volte
- vícekrát - piú volte
- mnohokrát - molte volte
- párkrát - un paio di volte
- poprvé - per la prima volta
- podruhé - per la seconda volta
- naposledy - l´ultima volta
- pokaždé - ogni volta

Pokud chceme vyjádřit opakování v určitém čase, musíme před názvem období použít předložku -a- a určitý člen.

Příklady:

- třikrát denně - tre volte al giorno
- dvakrát za měsíc - due volte al mese
- pětkrát ročně - cinque volte al mese

Pokud chceme vyjádřit výrazy dvojnásobný, trojnásobný, čtyřnásobný, použijeme slova doppio, triplo a quadruplo. Když chceme vyjádřit vyšší číslovky násobné, používáme opis pomocí -volte-.

Příklady:

- čtyřnásobný vítěz - il quadruplo vincitore
- Je potřeba trojnásobná částka. - Occore una somma tripla.
- za dvojnásobnou cenu - ad un prezzo doppio

Pokud chceme vyjádřit slova dvojitý, trojitý, čtverý a další, použijeme výrazy dúplice, triplice a quadrupilce.

Příklady:

- dvojí účinek - dúplice effetto
- Trojdohoda - la Triplice intesa

Autor: Jana

Vyjádření násobnosti v italštině. Násobnost v italštině vyjadřujeme nejčastěji pomocí slova -volta- v jednotném čísle a -volte- v množném čísle.
Vyuka italštiny

 303 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ