Zájmena


Zájmena

Zájmena v italštině

V podrubrice zájmena v italštině se podrobně zabýváme italskými zájmeny, jejich tvorbou a použitím. Přehledné souhrny gramatických pravidel vám pomohou se v této kapitole orientovat.

Druhy zájmen

Tak jako v každém jazyce, má i italština různé druhy zájmen, mezi které patří zájmena osobní, přivlastňovací, vztažná, ukazovací, tázací, neurčitá nebo záporná