Základní číslovky

19.07 2015|Číslovky
Základní číslovky

V následujícím příspěvku probereme základní číslovky v italštině od jedné do milionů. Na závěr přikládám video s výslovnosti.

1uno, uno
2due
3tre
4quattro
5cinque
6sei
7sette
8otto
9nove
10dieci
11undici
12dodici
13tredici
14quattordici
15quindici
16sedici
17diciassette
18diciotto
19diciannove
20venti
21ventuno
22ventidue
23ventitre
24ventiquattro
25venticinque
26ventisei
27ventisette
28ventiotto
29ventinove
30trenta
31trentuno
32trentadue
40quaranta
50cinquanta
60sessanta
70settanta
80ottanta
90novanta
100cento
1000mille
10 000diecimila
100 000centomila
1 000 000milione

Základní číslovky v italštině. V následujícím příspěvku probereme základní číslovky v italštině od jedné do milionů. Na závěr přikládám video s výslovnosti.
Vyuka italštiny

 309 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ