Příslovce


Příslovce

Příslovce v italštině

Příslovce v italštině vyjadřují stejně jako v kterémkoliv jiném jazyce bližší okolností dějů a vlastnosti, jako jsou místo, čas, způsob míra a příčina

Přehledné seznamy

Všechny italské příslovce pro vás shromažďujeme do přehledných seznamů. Přidáváme k nim i návod k použití a příklady z praxe.