Spojky souřadící v italštině

02.10 2015|Ostatní
Spojky souřadící v italštině

Spojky v italštině spojují stejně jako v češtině větné členy a věty v souvětí. Stejně, jako v českém jazyce rozlišujeme spojky souřadící a podřadící. Dnes se budeme věnovat těm souřadícím.

Spojky souřadící spojují dva větné členy nebo dvě věty hlavní v poměru:

Slučovacím:

-e (a), -anche (také), ne, nemmeno, neppure (ani)

Příklad:
Ha una sorella e due fratelli. - Má jednu sestru a dva bratry.
Non scrive né teléfona. - Nepíše ani netelefonuje.
Non mi ha nemmeno scrito. - Ani mi nenapsal.

Odporovacím:

-ma, -pero (ale, však), -tuttavia, -eppure (přesto, a přece)

Příklad:
Ha visto Carlo, ma non hanno parlato. - Viděl Karla, ale nemluvili spolu.
Ho studiato molto, eppure ho presso un brutto vuoto. - Učil jsem se hodně, a přece jsem dostal špatnou známku.

Vylučovacím:

-o, -oppure, -ossia, -ovvero (nebo)

Příklad:
Hai il tempo o no? - Máš čas nebo ne?
Preferisci andare al pub oppure al ristorante? - Preferuješ jít do hospody nebo do restaurace?

Důsledkovém:

-quindi, -dunque, -allora, -ebbene (tedy, tudíž), -percio, -pertanto (proto, a proto)

Příklad:
Non volevo andare fuori quindi sono rimasto a casa. - Nechtěl jsem jít ven, tudíž jsem zůstal doma.
Ero stanco percio non avevo voglia di rimanere. - Byl jsem unavený, proto jsem neměl chuť zůstat.

Vysvětlovacím:

-cioé, -ossia, -ovvero (to je), vale a dire, in effetti, infatti (totiž)

Příklad:
Il padre di Gianni, cioé mio zio, ha un cane. - Honzův otec, což je můj strýc, má psa.

Korelativním:

-e...e (i, jak...tak), -o..o (buď...nebo), -né...-né (ani...ani), -sia...sia (ať...nebo), -non solo...ma anche (nejen...ale i)

Příklad:
Studia e lavora. - Studuje i pracuje.
O studierai o lavorerai. - Buď budeš studovat nebo pracovat.
Partiro sia che lui venga con me sia rimane a casa.

Autor: Jana

Spojky v italštině fungují stejně jako v češtině. I italský jazyk dělí spojky na spojky souřadící a podřadící. Spojky souřadící v italštině
Vyuka italštiny

 317 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ