Zájmenné částice (particelle) CI a NE

09.06 2016|Ostatní
Zájmenné částice (particelle) CI a NE

Zájmenné částice "ci" a "ne" jsou nedílnou součástí italského jazyka, díky které ušetříte čas a ještě bude vaše mluva přirozenější a uvolněnější. Používání zájmenných částic v italštině není nikterak složité, stačí se naučit pár pravidel.

Částice CI - la particella ci

Zájmenná částice -ci- se používá ve dvou případech. Buď ukazuje místo a nebo nahrazuje slovo nebo frázi, která následuje po předložkách -a- (a questo), -in- (in questo), -con- (con questo), su (su questo).

Příklady:
1. Vado a casa. - Ci vado. (dove? a casa)
Jdu domů. - Jdu tam.

2. Vai al cinema? - Si, ci vado.
Jdeš do kina? - Ano, jdu tam.

3 . Hai deciso cosa regalare a Maria? - Ci penseremo dopo. (a questo, a cosa regalare a Maria)
Rozhodl ses, co darujeme Marii? - Promyslíme to potom.

4. Cosa metterai nello zaino? - Ci metteró le scarpe. (in questo, nello zaino)
Co si vezmeš do batohu? - Dám si tam boty.

5. Cosa farai con questa carta? - Ci incarteró il regalo. (con questa, con la carta)
Co budeš dělat s tímto papírem? - Zabalím do něj dárek.

6. Contiamo sul suo successo? - Ci possiamo contare. (su questo, sul suo successo)
Počítáme s jeho úspěchem? - Můžeme s ním počítat.


Částice NE - la particella ne

Zájmenná částice -ne- vyjadřuje část nějakého množství nebo nahrazuje slovo nebo frázi následující po předložkách -di- (di questo, -da- (da questo).

Příklady:
1. Hai comprato il pane? - Ne ho comprato un chilo. (quanto pane? un chilo)
Koupil jsi chleba? - Koupil jsem ho kilo.

2. Hai visto questi quadri? - No ho visti due. (quanti quadri? due quadri)
Viděl jsi tyto obrazy? - Viděl jsem je dva.

3. Hai bisogno di aiuto? - Si, ne ho bisogno. (di questo, dell´aiuto)
Potřebuješ pomoc? - Ano, potřebuju ji.

4. Ha conosciuto Mario e ne é rimasta affascinata. (da questo, da Mario)
Poznala Mária a zůstala jim okouzlena.

Zájmenné částice (particelle) CI a NE. Zájmenné částice ci a ne jsou nedílnou součástí italského jazyka, díky které ušetříte čas a ještě bude vaše mluva přirozenější a uvolněnější
Vyuka italštiny

 312 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ