Přídavná jména bello, buono, grande a santo

Přídavná jména bello, buono, grande a santo

V italštině existují přídavná jména, která mají v jednotném i množném čísle více tvarů. Tato přídavná jména se mění podle toho, jakými písmeny začíná podstatné jméno, které za nimi následuje.

Jedná se o přídavná jména bello (krásný), buono (dobrý), grande (velký) a santo (svatý). Změna tvarů se tyká pouze případů, kdy tato přídavná jména stojí před podstatným jménem.

Přídavné jméno -bello-

Přídavné jméno bello má zpravidla stejné zakončení jako určitý člen.

- bel tavolo - bei tavoli
- bello zaino - begli zaini
- bell´albero - begli alberi
- bell´amica - belle amiche
- bella donna - belle donne

Přídavné jméno -buono-

Přídavné jméno buono má v jednotném čísle stejné koncovky jako neurčitý člen. V množném čísle má pravidelné tvary - buoni a buone.

- buono psicologo
- buon amico
- buon padre
- buone amiche
- buono tempo

Přídavné jméno -grande-

Italské přídavné jméno grande může být v jednotném čísle neměnné nebo se může zkracovat na gran a před samohláskou v mužském i ženském rodě na grand. U množného čísla používáme vždy grandi.

- grande amico
- grande amore
- grandi amori
- gran scuola
- grande scuola
- grande premio

Přídavné jméno -santo-

Přídavné jméno santo se před samohláskou v obou rodech zkracuje na sant´ a v mužském rodě před souhláskou na san. Tvar santo zůstává zachován před slovem začínajícím na -s- a pokračujícím souhláskou. V ženské rodě před souhláskou používáme santa. Množné číslo je u obou rodů pravidelné, používáme výrazy santi a sante.

- Sant´Antonio
- Sant´Orsola
- San Pietro
- Santo Stefano
- Santa Margherita
- Santi Apostoli

Autor: Jana

Přídavná jména bello, buono, grande a santo. V italštině existují přídavná jména, která mají v jednotném i množném čísle více tvarů. Italská přídavná jména
Vyuka italštiny

 306 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ