Přídavná jména v italštině

Přídavná jména v italštině

Tvorba přídavných jmen v italštině není nikterak složitá. Stačí dodržet pár jednoduchých pravidel. V italském jazyce rozlišujeme přídavná jména aggettivi qualificativi a aggettivi determinativi.

Aggettivi qualificativi

Aggettivi qualificativi popisují různé vlastnosti a kvality podstatných jmen.

Příklad:
un libro interesante - zajímavá kniha
una grande amica - velká kamarádka

Aggettivi determinativi

Aggettivi determinativi vymezují vlastnictví, množství, určitost nebo umístění podstatných jmen.

Příklad:
vlastnictví: il mio libro - moje kniha
množství: tanta gente - tolik lidí
určitost: qualche macchina - nějaké auto
umístění: in quella strada - v té ulici

Rod a číslo přídavných jmen

Přídavná jména v italštině stejně jako členy a podstatná jména mohou být mužského nebo ženského rodu, jednotného nebo množného čísla a musí se vždy shodovat se slovem, ke kterému se vztahují. Ve většině případů stojí přídavné jméno za podstatným jménem, jen v některých případech je to naopak.

RodJednotné čísloMnožné číslo
MUŽSKÝbuon-obuon-i
ŽENSKÝbell-abell-e
MUŽSKÝverd-everd-i
ŽENSKÝverd-everd-i
MUŽSKÝottimist-aottimist-i
ŽENSKÝottimist-aottimist-e


Příklady tvorby přídavných jmen v italštině:

 • mužské: il uomo bravo (dobrý muž), i uomini bravi (dobří muži)
 • ženské: la donna bella (krásná žena), le donne belle (krásné ženy)

Existuje i několik přídavných jmen, která jsou neměnná. To znamená, že mají stejný tvar pro oba rody i obě čísla. Mezi neměnná přídavná jména patří:
 • pari - rovný, stejný, sudý
 • dispari - lichý
 • rosa - růžová
 • viola - fialová
 • blu - modrý
 • arrosto - opečený
 • antifurto - bezpečnostní
 • antinebbia - protimlhový
 • antiruggine - antikorozní


Autor: Jana

Přídavná jména v italštině se tvoří podle několika jednoduchých pravidel. Jak vytvářet přídavná jména v italském jazyce a jak je rozlišovat?
Vyuka italštiny

 306 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ