Přídavná jména neurčitá a jejich použití

Přídavná jména neurčitá a jejich použití

Přídavná jména neurčitá se používají při indikaci množství nebo kvality. Přídavná jména v italštině jsou mužského, ženského, jednotného nebo množného čísla.

Mezi italská přídavná jména neurčitá patří následující:

alcuno, alcuna, alcuni, alcune - některý, některá, nějací, nějaké
altro, altra, altri, altre - další
altrettanto, altrettanta, altrettanti, altrettante - stejně jako
diverso, diversa, diversi, diverse - různý, různá, různí, různé
parecchio, parecchia, parecchi, parecchie - hodně, několik
molto, molta, molti, molte - velmi, hodně, mnoho
poco, poca, pochi, poche - málo
tanto, tanta, tanti, tante - mnoho, mnozí, mnohé
troppo, troppa, troppi, troppe - příliš
tutto, tutta, tutti, tutte - všechno, všichni, všechny
certi, certa, certi, certe - některý, některá, někteří, některé

Například:

Ho molte cose da fare oggi. - Dnes mám hodně práce.
Certi viaggi sono indimenticabili! - Některé zájezdy jsou nezapomenutelné.
Ci sono diversi negozi in questa zona. - V této zóně jsou různé obchody.
Ho incontrato tanta gente simpatica alla festa. - Na oslavě jsem potkal mnoho zajímavých lidí.
Non posso darti un appuntamento certo. - Nemůžu se s tebou domluvit na jisté schůzce.
Ci vedremo un altro giorno. - Uvidíme se jiný den.
La mamma ha parlato con tutti i professori. - Máma mluvila se všemi profesory.

Přídavné jméno "někdo" může mít v záporných větách význam slova "nikdo

Například:
Non ho alcuna voglia di studiare oggi (=nessuna voglia) - Nemám vůbec chuť studovat.
Durante la vacanza non abbiamo visitato alcun museo (=nessun museo) - Během prázdnin jsme neviděli žádné muzeum.

Ostatní přídavná jména mají jen dvě formy: mužskou a ženskou
nessuno, -a - nikdo
ciascuno, -a - kdokoliv

Například:
Non vedo nessuna borsa su questo tavolo. - Na tomto stole nevidím žádnou tašku.
Ciascun passeggero deve stare seduto al proprio posto. - Jakýkoliv pasažér musí zůstat sedět na svém místě.

Přídavné jméno "nessuno" se používá vždy se záporkou "non".

Ostatní přídavná jména mají jen jednu formu, která se nemění a platí pro všechny osoby a čísla:
qualche - některý/a
ogni - každý/a
qualsiasi/qualunque - jakýkoliv, jakékoliv

Například:
La lezione è durata qualche ora. - Lekce trvala několik hodin.
Faccio colazione ogni mattina alle 7:00. - Snídám každé ráno v 7.
Per me va bene qualsiasi ristorante. - Mi vyhovuje jakákoliv restaurace.

Autor: Jana

Přídavná jména neurčitá a jejich použití. V následující kapitole si vysvětlíme jak a proč se v italštině používají přídavná jména neurčitá. Uvedeme si příklady
Vyuka italštiny

 302 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ