Členy v italštině

Členy v italštině

V následující kapitole probereme členy v italštině. Stejně jako v angličtině rozlišuje italština dva typy členů. Na rozdíl od angličtiny však rozlišuje i mužský a ženský člen a člen u jednotného a množného čísla.

Italský jazyk rozlišuje člen určitý a neurčitý

Člen neurčitý označuje neznámou věc nebo osobu, o které se hovoří poprvé. Člen určitý označuje věc nebo osobu, o které se již hovořilo. Člen nepoužíváme před jmény osob a měst, před přivlastňovacími zájmeny, která stojí před názvy rodinných příslušníků v jednotném čísle, v nadpisech a číslech.

Člen určitý:


Jednotné čísloMnožné číslo
Mužský rodil, lo, l´i, gli, gli
Ženský rodla, l´le, le


Člen určitý -il-

Il, v množném čísle -i-, používáme před podstatnými jmény mužského rodu, která začínají na souhlásku -z, -x, -gn, -ps a s výjimkou hlásky -s následované souhláskou.

Příklad:
il capo - šéf, il teléfono - telefon, il cane -pes
i capi - šéfové, i teléfoni - telefony, i cani - psi

Člen určitý -lo-

Lo, v množném číslo -gli-, se používá před podstatnými jmény mužského rodu, která začínají souhláskami -z, -x a souhláskovými skupinami -s + jiná souhláska, -ps a gn.

Příklad:
lo zio - strýc, lo sbaglio -chyba, lo psicólogo - psycholog
gli zii - strýcové, gli sbagli - chyby, gli psicólogi - psychologové

Člen určitý -l´

Člen l´se používá před podstatnými jmény ženského i mužského rodu, která začínají na samohlásku. V množném čísle má člen tvar -gli- pro mužský rod a tvar -le- pro ženský rod.

Příklad:
l´aereo - letadlo, l´amore - láska, l´isola - ostrov
gli aerei - letadla, gli amori - lásky, le isole - ostrovy

Člen určitý -la-

Člen -la-, v množném čísle -le-, se používá před podstatnými jmény ženského rodu, která začínají na souhlásku.

Příklad:
la scuola - škola, la mamma - máma, la bottiglia - láhev
le scuole - školy, le mamme - mámy, le bottiglie - láhve

Člen určitý se používá:


 • u již dříve zmíněných podstatných jmen, známých či vyvoditelných z kontextu
 • - la festa di ieri - včerejší večírek, i musei di Roma - římská muzea

 • u zdvořilostního oslovení a před tituly
 • - il professor Piri - profesor Piri, l´egregio signore - vážený pane

 • před přivlastňovacími zájmeny
 • - la mia macchina - moje auto, i loro viaggi - jejich cesty

 • ve spojení s abstraktními podstatnými jmény nebo se jmény, která označují druh nebo kategorii
 • - Che cos´e la fortuna? - Co je štěstí?, il passato ed il futuro - minulost a budoucnost

 • u jmen označující jedinečné jevy
 • - il sole - slunce, la terra - země

 • u jmen látkových
 • - l´oro - zlato, il sale - sůl

 • při určování času a data
 • - Sono le due. - Jsou dvě hodiny.

 • před názvy dní, pokud chceme vyjádřit pravidelné opakování
 • - Il lunedí ho un corso d´inglese. - V pondělí mívám kurz angličtiny.

 • u podstatných jmen označujících části těla
 • -Mi fanno male i denti. - Bolí mě zuby.

 • před superlativem přídavných jmen a příslovcí
 • - il monte piu alto del mondo - nejvyšší hora světa

 • v ustálených spojeních
 • -préndere il sole - opalovat se, dare il benvenuto - přivítat

 • u historických památek
 • -il Colosseo - Koloseum, il Foro Romano - Forum Romanum

 • před názvy řek, moří, světadílů, zemí, krajů, hor, pohoří, sopek atd
 • -l´Europa - Evropa, le Dolomiti - Dolomity


Člen neurčitý:


Jednotné čísloMnožné číslo
Mužský rodun, unodei, degli
Ženský roduna, un´delle, delle


Člen neurčitý -un-

Člen -un- se používá před podstatnými jmény mužského rodu, která začínají na samohlásku a na souhlásku, kromě hlásky -s- následované souhláskami -z, -x, -gn, -ps.

Příklad:
un uomo - nějaký muž, un signore - nějaký pán

Člen neurčitý -uno-

Člen -uno- se používá před podstatnými jmény mužského rodu, která začínají souhláskami -z, -x a souhláskovými skupinami -s + jiná souhláska, -ps a -gn.

Příklad:
uno zaino - nějaký batoh, uno studente - nějaký student, uno scienziato - nějaký vědec

Neurčitý člen -una-

Člen -una- se užívá před podstatnými jmény ženského rodu, která začínají na souhlásku.

Příklad:
una donna - nějaká žena, una stória - nějaký příběh

Neurčitý člen -un´-

Člen -un´- se používá před podstatnými jmény ženského rodu, která začínají na samohlásku.

Příklad:
un´idea - nějaký nápad, un´arancia - nějaký pomeranč

Neurčitý člen se používá:

 • u podstatných jmen, která nejsou známá z předchozího hovoru nebo vyvoditelná z kontextu
 • - Vive in un appartamento. - Žije v bytě.

 • u podstatných jmen pro zdůraznění určité jejich vlastnosti
 • - una spiaggia spléndida - nádherná pláž

 • v doplňku, který je rozvitý přívlastkem
 • - Řím je pozoruhodné město. - Roma é una citta spettacolare.


Italština nemá neurčitý člen v množném čísle

Tam, kde by se člen neurčitý v množném čísle použil, italštině používá člen dělivý nebo přídavné jméno neurčité jako alcuni nebo qualche.

Autor: Jana

Členy v italštině jsou důležitou součástí gramatiky, kterou v českém jazyce neznáme. Členy v italštině fungují podobně jako v angličtině, italské členy jsou ovšem
Vyuka italštiny

 320 
  Komentáře ( 3 )

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ
mismi|05.01 2016 02:09
mám pocit, že se vám tam vloudila chybička v odstavci vysvětlující použití -i- před podst. jm. množného čísla, pokud začínají na -z, -x, -gn, -ps
Odpovědět
 13 
zuzana|16.07 2016 10:03
Jano, musím Vám poděkovat. Vaše stránky jsou krásně přehledné, velmi dobř egraficky provedené a mně opravdu baví se z Vašich www stránek učit. Moc dekuji za snahu a čas, který jste strávila při vytváření tohoto webu!
Odpovědět
 4 
Jana|29.07 2016 13:51
Zdravím Vás Zuzko, moc děkuji, jsme ráda, že se Vám stránky líbí a dobře se s nimi pracuje :) Budu se snažit je ještě vylepšit
Odpovědět
 1