Le preposizioni articolate – předložky používané s členem

Rod podstatných jmen

Členy v italštině

Italská výslovnost


Italská výslovnost

Le preposizioni articolate – předložky používané s členem

Le preposizioni articolate – předložky používané s členem

Předložkové členy v italštině jsou vytvořeny spojením jednoduché předložky s tvary určitého členu. Na rozdíl od základních vlastních předložek, které jsou vždy neohebné, předložkové členy jsou ohebné v rodě, číslu a určují předmět, ke kterému se vztahují.

Obecně používáme předložky, když potřebujeme použít určitý člen, například –„sono in casa“ (jednoduché předložky) pokud řekneme – „sono nella mia casa nuova“ už použijeme předložkový člen, protože společně s podstatným jménem je tam i přídavné jméno, které podstatné jméno blíže specifikuje. Další příklad"Vado a Modena ale Vado nel centro di Modena".

KDY POUŽÍT ČI NEPOUŽÍT PŘEDLOŽKOVÉ ČLENY

1. S názvy rodinných příslušníků (kromě mamma a papa), se nepoužívá předložka před přivlastňovacím přídavným jménem - mio/a, tuo/a, suo/a, nostro/a, vostro/a.

Př.
Ho telefonato a mia madre.
Ho telefonato alla mia mamma.

Když je ale název rodinného příslušníka modifikovaný (místo nonna třeba nonnina) nebo je doprovázen nějakým přídavným jménem (místo padre třeba vecchio padre), pak toto pravidlo neplatí a předložkový člen se používá.

Př.
La macchina di mia nonna e rossa.
La macchina della mia nonnina e rossa.
Ho scritto un´email a mio padre.
Ho scritto un´email al mio vecchio padre.

2. Předložka se nespojuje s členem v několika případech vyjadřujících místo, jako například se slovy teatro a scuola. Když je ale specifikované o jaké divadlo nebo o jakou školu se jedná, pak se předložkový člen používá.

Př:
Vado a scuola
Vado alla scuola Alessandro Manzoni.
Andiamo a teatro, sabato?
Ci vediamo alle 7:00 al Teatro Carcano.

3. Ve frázi camera da letto" je vyjádřen typ pokoje. V tomto případě se používá pouze obyčejná předložka bez členu. Fráze "dal letto" vyjadřuje místo, proto je tam předložkový člen.

Př:
La sua casa ha 3 camere da letto.
E tardi, esci dal letto e vai a fare colazione.

4. Další příklady, kde se používají předložkové členy


DAL ⇒ s názvy profesí
dal dottore, dal dentista, dal tabaccaio, dal fruttivendolo, dal macellaio, dal panettiere, dal veterinario, dal cartolaio, dal calzolaio, dal parrucchiere, dall’avvocato ecc.
AL
cinema, mercato, ristorante, mare, bar, supermercato, parco,concerto, matrimonio ecc.
ALLA
stazione, posta, partita
ALL’ ⇒
aereoporto, università, osteria
ALLE ⇒ při určování času
cinque, sei, dieci
NELL’
ufficio di …., Italia del nord ecc.

Le preposizioni articolate – předložky používané s členem. Předložkové členy v italštině jsou vytvořeny spojením jednoduché předložky s tvary určitého členu. Předložkové členy v italštině
Vyuka italštiny

 313 
  Komentáře ( 2 )

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ
Ája|12.02 2017 10:12
Prominte, ale nemáte chybu v předložce?? ....Další příklad – "Vado in Modena ale Vado nel centro di Modena" má být "vado a Modena"

Odpovědět
 4 
Jana|12.02 2017 11:49
Dobrý den, ano děkuji za upozornění.
Odpovědět
 4