Rod podstatných jmen

Rod podstatných jmen

Podstatná jména v italštině mohou být ženského nebo mužského rodu. V následujícím textu si vysvětlíme, jak taková podstatná jména vypadají a jak se tvoří.

Mužský rod v italštině

Podstatná jména mužského rodu bývají v italštině zakončena nejčastěji koncovkou -O nebo -E.

Příklad: libro - kniha, punto - bod, mare - moře, cuore - srdce, motore - motor

Existuje však i skupina podstatných jmen mužského rodu, která končí na písmeno -A. Zpravidla se jedná o podstatná jména cizího původu.

Příklad: peota - básník, problema - problém, cinema - kino, dramma - drama, pilota - pilot

Slova cizího původů nemusí končit jen koncovkou -A. Často bývají zakončeny souhláskou.

Příklad: computer - počítač, browser - vyhledávač, manager - manažer, bar - bar, sport - sport


Mužského rodu bývají:

 • osoby mužského pohlaví - signore, uomo, padre, zio
 • měsíce a dny, s výjimkou neděle, která je ženského rodu - aprile, dicembre, lunedí
 • pohoří, hory a sopky - i Pirenei, gli Appennini, il Monte Bianco, il Vesuvio
 • řeky, moře, oceány a jezera - il Po, il Tirreno, l´Atlántico, il Garda
 • země a kraje - il Portogallo, il Canadá, il Lazio
 • světové strany - il nord, l´est, il sud, l´ovest
 • stromy - il pioppo, l´abete, il melo
 • názvy kovů, hornin a chemických prvků - l´oro, l´argento, il ferro


Ženský rod

Podstatná jména ženského rodu bývají v italském jazyce nejčastěji zakončeny na -A a -E.

Příklad: casa - dům, frequenza - frekvence, página - stránka, parte - strana, moglie - manželka

Existuje také menší skupinka podstatných jmen ženského rodu, která jsou zakončena na koncovku -O nebo -U. Ve většině případech se jedná o zkrácené výrazy.

Příklad: auto(móbile), moto(cicletta), foto(grafia), radio(fonia), virtú, gioventú

Podstatná jména ženského rodu cizího původu mohou končit na koncovki -I.

Příklad: análisi - analýza, sclerosi - skléróza, ipnosi - hypnóza


Ženského rodu bývají:

 • osoby ženského pohlaví - signora, donna, madre
 • země, světadíly a kraje - la Francia, la Calabria, l´Africa
 • ostrovy - la Sicilia, la Sardegna
 • plody ovocných stromů - mela, pera, melagrana, ciliegia
 • názvy vědních oborů - matemática, biologia, astronomia


Autor: Jana

Rod podstatných jmen v italštině. Jaké se v italštině rozlišují rody podstatných jmen? Příklady tvorby rodů podstatných jmen a výjimky
Vyuka italštiny

 323 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ