Dělivý člen - l´articolo partitivo

24.09 2015|Předložky
Dělivý člen - l´articolo partitivo

Pro vyjádření dělivého členu se užívá spojení předložky di s určitým členem.

mužský rodženský rod
SingulárPlurálSingulárPlurál
del (sale)dei (professori)della (torta)delle (maestre)
dello (zucchero)degli (zii)dell´(acqua)delle (amiche)
dell (argente)degli (amici)


Používání dělivého členu

Dělivý člen je svým způsobem pomocníkem neurčitého členu. Ten je v množném čísle v některých případech buď zastoupený dělivým členem nebo je nahrazen neurčitými adjektivy
(qualche, certi, alcuni – všechny se do českého jazyka překládají jako nějaký). Zpravidla předchází podmětu nebo přímému předmětu

DĚLIVÝ ČLEN SE POUŽÍVÁ

1. V jednotném čísle

V jednotném čísle se užívá v první řadě u látkových nebo hromadných substantiv k označení neurčité části nebo množství.

Příklad:
Vi posso portare della frutta? - Můžu Vám přinést nějaké ovoce?

Dále se uplatňuje u některých abstraktních substantiv, jejichž počet je však velmi omezený, popřípadě je nahrazen příslovečnými určeními či přídavnými výrazy.

Příklad:
ho un po’ di paura – mám trochu strach X ho una certa paura – mám jistý strach
volerci della pazienza / dell´intelligenza

Dělivý člen je do češtiny překládán hlavně výrazy trochu, nějaké atd. V současné italštině se již dělivý člen tolik nevyužívá a dává se přednost buď nulovému členu nebo opisům.

2. v množném čísle

V množném čísle se dělivý člen používá především u substantiv označujících počitatelné předměty, kde vyjadřuje neurčitý počet.

Příklad:
Ho visto delle belle camicie al mercato. Na trhu jsem viděl pár hezkých košil.

Tato věta se může vyskytovat i s nulovým členem. Dělivý člen je možno klást i po některých vlastních základních předložkách jako je con (con del pane – s trochou chleba) a per (per degli ospiti – pro pár přátel), není ho však možné použít po di, da a in. Nyní se v běžně používané komunikaci a v psaném projevu po záporu a v otázkách dělivý člen spíše vynechává.

Autor: Jana

Dělivý člen - l´articolo partitivo - vysvětlení a tvorba dělivého členu. Italská gramatika - dělivý člen. Dělivý člen je svým způsobem pomocníkem neurčitého členu. Ten je
Vyuka italštiny

 306 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ