Předložkové členy

24.09 2015|Předložky
Předložkové členy

Předložkové členy v italštině jsou vytvořeny spojením jednoduché předložky s tvary určitého členu. Na rozdíl od základních vlastních předložek, které jsou vždy neohebné, předložkové členy jsou ohebné v rodě, číslu a určují předmět, ke kterému se vztahují.

Předložkové členy v italštině


Preposizioneillolaiglile
dideldellodelladeideglidelle
aalalloallaaiaglialle
dadaldallodalladaidaglidalle
innelnellonellaneineglinelle
concolcon locon lacon icon glicon le
susulsullosullasuisuglisulle
perper ilpeloper laper iper gliper le
tratra iltra lotra latraitra glitra le
frafra ilfra lofra lafraifra glifra le


Příklady:

Vado a comprare del pane. - Jdu koupit chleba.
Fate bollire dell´aqua. - Dejte vařit vodu.
Vado al mare. - Jdu k moři.
Esiste solo nella mia fantasia. - Existuje jen v mé fantazii.
Col tempo si dimentica. - Časem člověk zapomene.

Autor: Jana

Předložkové členy v italštině a jejich vysvětlení. Předložkové členy se v italském jazyce tvoří spojením jednoduché předložky s tvary určitého členu. Na rozdíl
Vyuka italštiny

 307 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ