Kombinace dvou zájmen

08.09 2015|Zájmena
Kombinace dvou zájmen

V italském jazyce může dojít k tomu, že budou vedle sebe stát dvě zájmena. Standardně stojí v následujícím pořadí - 3. pád a 4. pád.

Kombinace dvou zájmen

Osobní zájmena mi, ti, ci, ci a zvratné zájmeno si se v kombinaci se zájmeny třetí osoby lo, la, li a le mění na me, te,ce, ve a se.

Příklady:
Te lo mando. - Pošlu ti to.
Ce la restituira. - Vrátí nám ji.

Vztažné zájmena

Zájmena 3. osoby 3. pádu gli, le a Le v kombinaci se zájmeny 4. pádu lo, la, li, le a dále se zájmennou částicí "ne" vytvářejí stažené tvary: glielo, gliela, glieli, gliele, gliene. Pokud chcete někomu vykat, použijete velké písmeno: Glielo.

Příklady:
Non voglio dirglielo. - Nechci mu to říct.
Non vogli dirGlielo. - Nechci Vám to říct.
Gliele venda. - Pordejte mu je.

Autor: Jana

Kombinace dvou zájmen je stav, ke kterému v italském jazyce běžně dochází. Kombinace dvou zájmen v italštině se vyznačuje
Vyuka italštiny

 302 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ