Zájmena zvratná

27.09 2015|Zájmena
Zájmena zvratná

Zvratná zájmena v italštině i v jiných jazycích označují vztah k osobě nebo věci, jež je v téže větě podmětem, a to bez rozdílu, zda jde o osobu první, druhou nebo třetí.

Zájmena zvratná

Osobní zájmenoZvratné zájmenoOsobní zájmenoZvratné zájmeno
iominoici
tutivoivi
lui/leisilorosi


Příklad:
Potkáme se příští týden. - Ci incontriamo la prossima settimana.
Říkáme si všechno. - Ci diciamo tutto.
Koupím si všechno, co chci. Mi compro tutto quello che voglio.

Zájmena a rozkazovací způsob

U rozkazovacího způsobu (kromě vykání), infinitivu, příčestí a gerundia se zvratné zájmeno chová podobně jako zájmena ve 3. a 4. pádě - připojují se za sloveso a tvoří s ním jedno slovo.

Příklad:
Uklidni se! - Cálmati!
Musím se umýt. - Devo lavarmi.

Přízvučné zájmena

Přízvučné zájmeno má tvar -sé-. Často se používá v kombinaci s přídavným jménem -stesso- (sám).

Zájmena osobníZvratné přízvučnéOsobníZvratné přízvučné
iome (stesso/a)noinoi stessi/e
tute (stesso/a)voivoi stessi/e
lui/leise (stesso/a)lorose stessi/e


Autor: Jana

Zájmena zvratná v italštině. Zvratná zájmena v italštině i v jiných jazycích označují vztah k osobě nebo věci, jež je v téže větě podmětem, a to bez rozdílu, zda jde
Vyuka italštiny

 310 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ