Zájmena ukazovací

12.10 2015|Zájmena
Zájmena ukazovací

Zájmena ukazovací v italštině stojí buď před podstatným jménem nebo samostatně. Před ukazovacími zájmeny nikdy nestojí člen. Koncovka ukazovacích zájmen se shoduje v rodě a čísle s podstatným jménem.

Zájmena ukazovací v italštině

Jednotné čísloMnožné číslo
TentoQuestoTitoQuesti
TatoQuestaTytoQueste
TamtenQuell, quelloTamtiQuelli, quegli, quei
TamtaQuellaTamtyQuelle


Koncovky zájmena -quello- se ve spojení s podstatnými jmény shodují s tvary určitého šlenu.

Příklady zájmen ukazovacích:

Questo pranzo e perfetto. - Tento oběd je perfektní.
Quel uomo e bravo. - Ten muž je hodný.
Conosci quell´uomo? - Znáš toho muže?

Pokud stojí zájmeno -quello- samostatně, přestává se chovat jako určitý člen a užívají se pouze tvary -quello/a,e, i.

Příklad:
Questi guanti non mi piacciono, prendo quelli. - Tyto rukavice se mi nelíbí, vezmu si tamty.

Autor: Jana

Zájmena ukazovací v italštině. Pravidla, jak se používají zájmena ukazovací v italštině. Italská ukazovací zájmena questo, quello, questa, quella
Vyuka italštiny

 313 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ