Osobní zájmena

08.09 2015|Zájmena
Osobní zájmena

U osobních zájmen v italštině rozlišujeme osobu, rod, číslo a pád. Kromě zájmen v 1. pádě existují také zájmena nepřízvučná ve 3. a 4. pádě a zájmena přízvučná.

1. pád

První pád zájmen představuje stejně jako u nás podmět. Stejně jako v českém jazyce se mohou tato zájmena vynechávat. Používáme je hlavně tam, kde chceme klást důraz.

Příklady:
Lui e medico? - On je lékař?
Ci siamo stati anche noi. - Byly jsme tam i my.

3. a 4. pád

Zájmena ve 3. a 4. pádě stojí vždy před slovesem v určitém tvaru.

Příklady:
Mi porti un bicchiere? - Přineseš mi skleničku?
Ti ho visto in TV - Viděl jsem tě v televizi.

Výjimka:
Zájmeno loro stojí ve 3. a 4. pádě vždy až za slovesem.

Příklad:
Volevo offrire loro un aperitivo. - Chtěl jsem jim nabídnout aperitiv.

U rozkazovacího způsobu (kromě vykání), infinitivu, příčestí a gerundia se zájmena ve 3. a 4. pádě připojují až za sloveso a tvoří s nim jedno slovo.

Příklady:
Fateci sapere. - Dejte nám vědět.
Vorrei comprarla. - Chtěl bych ji koupit.
Stiamo aspettandovi. - Čekáme na vás.

V případě, že je infinitiv nebo gerundium součástí slovesné vazby se slovesem v určitém tvaru, můžeme si vybrat, zda zájmeno umístíme před celou slovesnou skupinu, nebo ho připojíme až za neosobní tvar slovesa.

Příklady:
La vorrei comprare - Vorrei comprarla.
Vi stiamo aspettando. - Stiamo aspettandovi.

Jednotné číslo1. pád3. pád4. pádpřízvučná
iomimime
tytutitite
onluiglilolui
onaleilelalei
VyLeiLeLaLei
Množné číslo1. pád3. pád4. pádpřízvučná
mynoicicinoi
vyvoivivivoi
oniloroloro, glililoro
onyloroloro, glileloro


Autor: Jana

Osobní zájmena v italštině. Jak se tvoří a používají osobní zájmena v italském jazyce si vysvětlíme na příkladech. Osobní zájmeny italština
Vyuka italštiny

 305 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ