Příslovce prostá

23.09 2015|Příslovce
Příslovce prostá

Příslovce vyjadřují v každém jazyce bližší okolnosti dějů nebo míru vlastností. V italštině příslovce dělíme na prostá a odvozená. Dále je pak můžeme dělit jako v češtině na příslovce místa, času, míry, způsobu a podobně.

Příslovce místa


dovekde
qui/quazde
li/látam
intornookolo
altrovejinde
lontanodaleko
viapryč
fuorivenku
dentrovevnitř, dovnitř
sunahoře, nahoru
davantivpřed, vpředu
dietrovzadu
giudole, dolů
sottodole, níže
accantovedle
vicinoblízko
dappertuttovšude
sopranahoře


Příslovce času


addeso/oranyní
poipotom
oggidnes
ierivčera
domanizítra
giájiž
finoradosud
ancoraještě
spessočasto
mainikdy
semprevždy
prestobrzy
tardipozdě
primapředtím
dopopak
subitoihned
mentrezatímco
alloratenkrát


Příslovce množství a míry


quantokolik
abbastanzadost
moltohodně
troppopříliš
piuvíce
nientenic
tuttovšechno
piuttostopoměrně
affattovůbec
soltantopouze
tantotolik
pocomálo
assaidost
cosítak
menoméně
appenasotva
quasiskoro
per lo piupřevážně
parrechiodocela, dost


Příslovce tázací


come?jak?
quanto?kolik?
quando?kdy?
perché?proč?
dove?kde, kam?
donde?odkud?
da quando?odkdy?


Příslovce pro zápor, souhlas, přání a pochybnosti


siano
forsemožná
chissámožná
neancheani
magarisnad
none
certojistě
micavůbec
nemmenoani
almenoaspoň


Příslovce způsobu


benedobře
malešpatně
insiemespolu
cosítak
volentiérirád

Autor: Jana

Příslovce prostá v italštině. Jak se v italštině dělí příslovce. Co znamenají příslovce prostá a které mezi ně patří. Příslovce v italském jazyce se
Vyuka italštiny

 307 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ