Tvoření příslovcí

27.09 2015|Příslovce
Tvoření příslovcí

Kromě příslovcí prostých a odvozených existují v italštině ještě další tři skupiny příslovcí. Jsou to příslovce tvořená pomocí předložky, opisem nebo pomocí přídavného jména.

Příslovce tvořená pomocí předložky

Tato příslovce se zpravidla připojují k podstatnému jménu, přídavnému jménu a méně často i k jinému slovnímu druhu.

a destravpravo
a sinistravlevo
con curapečlivě
d´ora in poiod nynějška
a piedipěšky
con attenzionepozorně
di sólitoobvykle
di nuovoznovu
in frettaspěšně
per forzanutně
fra pocobrzy
in mediaprůměrně
per scherzožertem
di quando in quandobbčas
senza dubbiobezpochyby
sul seriovážně


Opisem

Příslovce opisem se tvoří pomocí výrazů in modo nebo in maniera.

Příklad:
- in modo professionale - profesionálně
- in maniera efficace - efektivně

Přídavným jménem

V italštině se některá přídavná jména používají i jaké příslovce

Příklad:
- parlare chiaro - mluvit jasně
- vedere giusto - vidět správně
- parlare italiano - mluvit italsky

Autor: Jana

Tvoření příslovcí v italštině. Kromě příslovcí prostých a odvozených existují v italštině ještě další tři skupiny příslovcí. Jsou to příslovce
Vyuka italštiny

 306 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ