100 nejpoužívanějších italských sloves

07.09 2015|Slovesa
100 nejpoužívanějších italských sloves

Základem každého jazyka jsou slovesa. Pokud jich znáte dostatečný počet, existuje velká šance, že se více méně domluvíte v jakékoliv situaci. Proto jsem pro vás připravila následující seznam, který obsahuje 100 nejpoužívanějších sloves v italštině.

1. essere - být
2. avere - mít
3. dire - říct
4. potere - moci
5. volere - chtít
6. sapere - vědět
7. stare - být
8. dovere - muset
9. vedere - vidět
10. andare - jít
11. venire - přijít
12. dare - dát
13. parlare - mluvit
14. trovare - najít
15. sentire - slyšet
16. lasciare - nechat
17. prendere - vzít
18. guardare - dívat
19. mettere - dát, položit
20. pensare - myslet
21. passare - projít, projet
22. credere - věřit
23. portare - přinést
24. parere - zdát se
25. tornare - vrátit se
26. sembrare - zdát se
27. tenere - držet
28. capire - rozumět
29. morire - umřít
30. chiamere - volat, zavolat
31. conoscere - poznat
32. rimanere - zůstat
33. chiedere - zeptat se
34. cercare - hledat
35. entrare - vstoupit
36. vivere - žít
37. aprire - otevřít
38. uscire - jít ven
39. ricordare - vzpomenout si
40. bisognare - potřebovat
41. cominciare - začít
42. rispondere - odpovědět
43. aspettare - čekat
44. riuscire - uspět
45. chiudere - zavřít
46. finire - skončit
47. arrivare - přijet
48. scrivere - psát
49. diventare - stát se
50. restare - zůstat
51. seguire - jít za, sledovat
52. bastare - stačit
53. perdere - ztratit
54. rendere - vráti komu, co (půjčené)
55. correre - běžet
56. salvare - zachránit
57. vestire - obléct
58. costruire - postavit
59. camminare - chodit, kráčet
60. ritrovare - najít, nalézt
61. durare - trvat
62. accendere - zapnout, zapálit
63. evitare - vyhnout se
64. immaginare - představit si
65. ridurre - zmenšit, snížit
66. contenere - obsahovat
67. fissare - připevnit, upevnit
68. costringere - přinutit
69. abbandonare - opustit
70. attendere - čekat, očekávat
71. preferire - preferovat
72. scegliere - vybrat
73. avvertire - upozornit
74. proporre - navrhnout
75. temere - bát se, obávat se
76. esprimere - vyjádřit
77. spingere - tlačit, stisknout, zmáčknout
78. salutare - pozdravit
79. udire - uslyšet
80. difendere - bránit, hájit, chránit
81. dirigere - řídit
82. cantare - zpívat
83. sorgere - vyjít, vycházet
84. assicurare - ujistit
85. tendere - napnout, natáhnout
86. dividere - rozdělit
87. scusare - omluvit
88. mantenere - udržet
89. ritenere - považovat, pokládat
90. concludere - uzavřít, dojednat
91. saltare - skočit, skákat
92. stabilire - určit, stanovit
93. appartenere - patřit, náležet
94. possedere - vlastnit
95. risultare - vyplynout
96. suonare - zvonit
97. coprire - přikrýt
98. insegnare - učit (koho čemu)
99. affermare - tvrdit
100. rivelare - prozradit, vyzradit

Autor: Jana

100 nejpoužívanějších italských sloves. Slovesa jsou základním kamenem každého cizího jazyka. Ne jinak tomu je v italštině. Italská slovesa jsou
Vyuka italštiny

 310 
  Komentáře ( 1 )

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ
Rob|29.08 2018 17:08
Paní Jano, mohla byste jsem dodat i skloňování těchto slvoes? děkuji
Odpovědět
 7