Stručný přehled slovesných časů v italštině

15.09 2015|Slovesa
Stručný přehled slovesných časů v italštině

V italštině máme zhruba 18 druhů slovesných časů. Níže najdete jejich základní přehled. V dalších příspěvcích rozebereme každý zvlášť a podrobněji.

1. Přítomný čas - presente indicativo

Jeden z nejpoužívanějších časů, který vyjadřuje přítomnost. Používá se stejně jako v češtině.

Příklad:
Jdu do školy. - Vado a scuola.

2. Minulý čas - passato prossimo

Passato prossimo vyjadřuje v italštině již skončený děj, který se odehrál nedávno. Tento čas je v dokonavém vidu.

Příklad:
Prodali své staré auto. – Hanno venduto la loro macchina vecchia.

3. Imperfektum - imperfetto

Imperfetto yjadřuje stav věcí nebo děj, který se v minulosti opakoval, trval, nebo probíhal současně s jiným dějem.

Příklad:
Každé léto jsem jezdíval k babičce. – Ogni l´estate andavo da nonna.

4. Předminulý čas - trapassato prossimo

Trapassato prossimo vyjadřuje děj, který se stal před jiným minulým dějem.

Příklad:
Stalo se, co říkal. – E succeso quello, che aveva detto.

5. Minulý čas psaná forma - passato remoto

Passato remoto je jednoduchý minulý čas, užívaný převážně v psané literární formě.

Příklad:
Bylo to v letech... – Fu in quegli anni…

6. Budoucí čas - futuro semplice

Budoucí čas futuro semplice vyjadřuje klasickou vzdálenou budoucnost.

Příklad:
Zítra budu mít čas.- Domani avro tempo.

7. Podmiňovací způsob přítomný - condizionale presente

Podmiňovací způsob v přítomnosti bez kdyby.

Příklad:
Musel bych tam jezdit každý den. – Ci dovrei andare ogni giorno

8. Podmiňovací způsob minulý - condizionale passato

Podmiňovací způsob v minulosti bez kdyby.

Příklad:
Kdo by to byl udělal. – Chi l´avrebbe fatto.

9. Konjunktiv minulý - congiuntivo passato

Konjunktiv minulý vyjadřuje subjektivní pojetí v minulosti.

Příklad:
Mám strach, že to řekl. – Ho paura che lui lo abbia detto.

10. Konjunktiv imperfekta - imperfetto del congiuntivo

Konjunktiv imperfekta se používá v podmínkových souvětích (kdyby) + souslednost časová.

Příklad:
Kdybys tam šla včera, už bys tam byla. – Se ci andassi ieri, saresti gia li.

11. Konjunktiv předminulý - trapassato del congiuntivo

Konjunktiv předminulý se používá v podmínkových souvětích (kdyby)+souslednost časová.

Příklad:
Kdyby bývalo sněžilo, byl bys jel na hory. – Se avesse nevicato, saresti andato in montagna

Autor: Jana

Stručný přehled slovesných časů v italštině. Přehled a příklady slovesných časů v italštině. Stručný popis slovesných časů v italském jazyce
Vyuka italštiny

 306 
  Komentáře ( 1 )

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ
Lea|28.05 2016 07:49
ty ostatni casy najdeme kde?
Odpovědět
 -1