Pravidelná slovesa

15.09 2015|Slovesa
Pravidelná slovesa

Slovesa v italštině členíme na pravidelná a nepravidelná. Pravidelná slovesa se skloňují dle tří tříd. Při tvorbě sloves, odtrhneme od infinitivu koncovku ARE, ERE nebo IRE a přidáme koncovku dle slovesné třídy a potřebného zájmena.

Jednotné číslo1. třída - ARE2. třída - ERE3. třída - IRE
PARLAREPRENDEREAPRIREFINIRE
IOparl - Oprend - Oapr - Ofin- ISCO
TUparl - Iprend - Iapr - Ifin - ISCI
LUIparl - Aprend - Aapr - Efin - ISCE
NOIparl - IAMOprend - IAMOApr - IAMOfin -IAMO
VOIparl - ATEprend - ETEapr - ITEfin - ITE
LOROparl - ANOprend - ONOapr - ONOfin -ISCONO


Slovesa I. třídy: lavorare - pracovat, guardare - dívat se, studiare - studovat, mangiare - jíst, abitare - bydlet, cominciare - začít, cercare - hledat, trovare - najít, provare - zkoušet, cantare - zpívat, balare - tancovat,

Slovesa II. třídy: vivere - žít, prendere - vzít, vendere - prodávat, spendere - utrácet,

Slovesa III. třídy: partire - odjet, pulire - čistit, capire - rozumět, preferire - preferovat, offrire - nabídnout, dormire - spát, sentire - slyšet


Autor: Jana

Pravidelná slovesa v italštině - Návod, jak se vytváří a časují pravidelná slovesa v italštině. Příklady pravidelných sloves v italštině
Vyuka italštiny

 308 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ