Přítomný čas v italštině - Il presente

15.09 2015|Slovesa
Přítomný čas v italštině - Il presente

Přítomný čas patří k nejpoužívanějším časů ve všech jazycích. Jinak tomu není ani u italštiny. Tvar slovesa v přítomném čase se odvíjí od toho, zda je pravidelné nebo nepravidelné, viz. přehled pravidelných a nepravidelných sloves.

Příklady přítomného času v italštině:

  • Jsem doma. - Sono a casa.
  • Mám hlad. - Ho fame.
  • Miluji tě. - Ti amo
  • Představuji ti Lucii. - Ti presento Lucia.

Il presente má v italštině zhruba stejný význám jako přítomný čas prostý v angličtině. Tzn. slouží k popisu opakovaných a typických činností, stavů a nálad.

Kdybychom chtěli vyjádřit právě probíhající činnost, kterou v angličtině obvykle vyjádříme pomocí přítomného času průběhového, v italštině použijeme sloveso STARE + gerundium, na které se podíváme v budoucích lekcích.


Autor: Jana

Přítomný čas v italštině - Il presente. Jak se tvoří přítomný čas v italštině. Příklady přítomného času v italském jazyce. Pravidla
Vyuka italštiny

 308 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ