Zvratná slovesa

03.04 2017|Slovesa
Zvratná slovesa

Zvratná slovesa jsou takové typy sloves, jejichž tvar je tvořen plnovýznamovým slovesem doplněným o volný morfém SE nebo Si, kterým se děj slovesa obrací zpět na původce děje. Kromě morfému SE a SI se v některých případech (především u sloves vyjadřujících pohyby těla) užívá zvratný instrumentál SEBOU: vrtět sebou, házet sebou, šít sebou.

LAVARSI - mýt se


1. Mi lavo - myji se
2. Ti lavi - myješ se
3. Si lava - myje se

1. Ci laviamo - myjeme se
2. Vi lavate - myjete se
3. Si lavano - myjí se

Na rozdíl od češtiny, se v italském jazyce zájmeno mění podle osoby a čísla. Zvratné SI se vyskytuje pouze v infinitivu a ve 3. osobě jednotného a množného čísla.

Příklady zvratných sloves

Ci fermiamo alcuni giorni. - Zdržíme se několik dní.
Come ti chiami? - Jak se jmenuješ?
Come si chiama questa via? - Jak se jmenuje tato ulice?

MI, TI, CI, VI vyjadřují 3. nebo 4. pád, a proto je podle potřeby překládáme do češtěiny jako "si" nebo "se".

Př.
ci laviamo - myjeme se
ci laviamo le mani - myjeme si ruce

Zájmeno se obvykle klade před slovesný tvar, ale k infinitivu (bez koncového E) a k rozkazovacímu způsobu se připojuje na konec a píše se s ním dohromady.

Př.
Scusare - omluvit
Scusarsi - omluvit se
Ci scusiamo - omlouváme se
Scusatevi - omluvte se

U sloves VOLERE, POTERE a DOVERE jsou dvě možnosti postavení zájméne. Nikdy však nesmí být pořadí jako v českém jazyce, kde zájméno stojí většinou mezi oběma slovesy:

Posso fermarmi un giorno.
Mi posso fermare un giorno.
Mohu se zdržet jeden den

Zájmeno se mění podle osoby a čísla, i když je připojeno k infinitivu:

Possiamo fermarci due giorni. - Můžeme se zdržet dva dny.
Vuoi lavarti? - Chceš se umýt?
Vado a cambiarmi. - Jdu se převléci.

Postavní zájmena je stejné i při záporu:

Non ti fermi un po´? - Nezdržíš se na chvíli?
Perche non puoi fermarti? - Proč se nemůžeš zdržet?

Všimněte si, že slovesa zvratná v češtině nejsou vždy zvdatná v italštině a naopak.

přát si - desiderare
dívat se - guardare
vrátit se - tornare
vstávat - alzarsi

Zvratná slovesa - italština online. Naučte se, jak v italštině používat a tvořit zvratná slovesa. Příklady zvratných sloves v italském jazyce
Vyuka italštiny

 316 
  Komentáře ( 1 )

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ
Alča|03.04 2017 19:55
tak to se mi zrovna hodilo))
Odpovědět
 7