Jednoduchý minulý čas v italštině - pasato remoto

22.09 2015|Slovesa
Jednoduchý minulý čas v italštině - pasato remoto

Passato remoto vyjadřuje ukončený děj, který se stal v minulosti a nemá žádný vztah k přítomnosti. Používá se hlavně v psaném jazyce. Najdete jej v každé knize, která něco vypráví.

Příklad jednoduchého minulého času:

Bylo to v letech, kdy Manzoni napsal "Snoubence. - Fu in quegli anni che il Manzoni scrisse "I Promessi Sposi."

V roce 1916 byl realizován přenos s krátkýma vlnama. - Nel 1916 realizzó la trassmisione con onde corte.

Koncovky passata remota I. tř
parl - aiparl - ammo
parl - astiparl - aste
parl - óparl - arono


Koncovky passata remota II. tř
vend - eived - emmo
vend - estivend - este
vend - évend - erono


Koncovky passata remota III. tř.
part - iipart - immo
part - istipart - iste
part - ípart - irono


Nepravidelná slovesa


AVERE
ebbiavemmo
avestiaveste
ebbeebbero


ESSERE
fuifummo
fostifoste
fufurono


FARE
fecifacemmo
facestifaceste
fecefecero


LEGGERE
lessileggemmo
leggestileggeste
lesselessero


Autor: Jana

Jednoduchý minulý čas v italštině - pasato remoto. Passato remoto vyjadřuje v italštině ukončený děj, který se stal v minulosti a nemá žádný vztah k přítomnosti. Italský
Vyuka italštiny

 320 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ