Konjunktiv předminulého času v italštině - Trapassato del congiuntivo

22.09 2015|Slovesa
Konjunktiv předminulého času v italštině - Trapassato del congiuntivo

Konjunktiv předminulého času se používá pro vyjádření časové souslednosti při tvoření podmínkových souvětí. Tvoří ho konjunktiv imperfekta tvořený z pomocných sloves AVERE nebo ESSERE + příčestí minulé.

Používá se v podmínkovém souvětí 3. typu - podmínka se vztahuje jednoznačně k minulosti a už není možné ji uskutečnit.

Tvoření konjunktiva předminulého času


PARLARE
avessi parlatoavessimo parlato
avessi parlatoaveste parlato
avesse parlatoavessero parlato


Koncovky příčestí minulého sloves spojených s pomocným slovesem ESSERE se shodují v rodě a čísle s podmětem.

ANDARE
fossi andatofossimo andato
fossi andatofoste andati
fosse andatofossero andati


Příklady konjunktivu:


Kdyby bývalo sněžilo, byl bys jel na hory. - Se avesse nevicato, saresti andato in montagna.

Kdybych bývala mluvila dobře italsky, bývala bych mohla pracovatv bance. - Se avessi parlato bene l´italiano, avrei potuto lavorare in una banca.

Autor: Jana

Konjunktiv předminulého času - Trapassato del congiuntivo. Konjunktiv předminulého času se v italštině používá pro vyjádření časové souslednosti při tvoření podmínkových souvětí.
Vyuka italštiny

 303 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ