Konjunktiv přítomný v italštině: Congiuntivo presente

22.09 2015|Slovesa
Konjunktiv přítomný v italštině: Congiuntivo presente

Konjunktiv v italštině je čas, který v čestině nemá obdoby. Obvykle se překládá buď oznamovacím nebo podmiňovacím způsobem.

Konjunktiv má čtyři časy:

  • presente (přítomný)
  • passato (minulý)
  • imperfetto (souminulý)
  • trapassato (předminulý)

Konjunktiv tvoříme z první osoby jednotného čísla, odtržením koncovky o a přidáním koncovky konjunktivu. Stejně tak ho tvoříme u dalších osob. Platí to i u nepravidelných sloves.

Koncovky konjunktivu v I. třídě


PARLARE
parl - iparl - iamo
parl - iparl - iate
parl - iparl - ino


Koncovky konjunktivu v II. a III. třídě


VENDERE
vend - avend - iamo
vend - avend - iate
vend - avend - ano


PARTIRE
part - apart - iamo
part - apart - iate
part - apart - ano


AVERE
abbiaabbiamo
abbiaabbiate
abbiaabbiano


ESSERE
siasiamo
siasiate
siasiano


Tvoření konjunktivu u nepravidelných sloves:


bere - bevo - beva - beviamo
cogliere - colgo - colga - colgiamo
condurre - conduco - conduca - conduciamo
dire - dico - dica - diciamo
fare - faccio - faccia - facciamo
piacere - piacco - piaccia - piacciano
porre - pongo - ponga - poniamo
potere - posso - possa - possiamo
rimanere - rimango - rimanga - rimaniamo
salire - salgo - salga - saliamo
tenere - tengo - tenga - teniamo
venire - vengo - venga - veniamo

Vyjímky:


dare-do-dia-diamo

sapere-so-sappia-sappiamo

stare-sto-stia-stiamo


Používání konjunktivu:


A) Po slovesech a výrazech vyjadřujících vůli, přání úmysl

volere, desiderare, preferire, aspettare, attendere, pregare, chiedere, domandare, ordinare, permettere, lasciare, consentire, augurare, impedire, evitare, proporre, insistere, non veder l'ora, aver bisogno, importa, bisogna, occore, basta, conviene, e tempo

Př: Chci, abys přišel. - Voglio che tu venga


B) Po slovesech a výrazech vyjadřujících obavy, radost a lítost

temere, aver paura, essere contento, felice, lieto, triste, mi fa piacere, mi spiace, mi dispiace, mi sorprende, e peccato, e una vergogna, che fortuna

Př: Mám strach, že to udělá. - Ho paura che lui lo faccia.


C) Po slovesech a výrazech vyjadřujících nejistotu, možnost a mínění

dubitare, sembrare, parere, ammettere, immaginare, credere, pensare, sperare, ritenere, supporre, puo essere, puo darsi, succede, si dice, aver l'impressione, essere convinto

Př: Nepochybuji, že to víš. - Non dubito che tu lo sappia.


D) Po spojkách a výrazech uvádějících různé druhy vedlejších vět

se - jestli, kdyby

come se - jako by

perche - aby

affinche - aby

si, cosi che - tak, aby

in modo che - tak, aby

benche - ačkoliv

sebbene - ačkoliv

senza che - aniž

prima che - dříve než

non perche - ne, že by

purche - jen když

a meno che - ledaže by

a patto che . za podmínky, že

a condizione che - za podmínky, že

quando - když, kdyby

anche se - i kdyby

nel caso che - v případě, že

nonostante - přesto, že

malgrado - přesto, že


E) V hlavních větách

konjunktiv většinou nahrazuje imperativ pro zdvořilostí formu nebo jde o nepřímý rozkaz dávaný ve třetí osobě.

Příklady:

Venga - Přijďte

Aspetti - Počkejte

Non me lo dica - Neříkejte mi to


Autor: Jana

Konjunktiv přítomný v italštině: Congiuntivo presente. Konjunktiv v italštině je čas, který v čestině nemá obdoby. Obvykle se překládá buď oznamovacím nebo podmiňovacím způsobem.
Vyuka italštiny

 302 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ