Imperfektum - Imperfetto

16.09 2015|Slovesa
Imperfektum - Imperfetto

Imperfektum nebo-li jednoduchý minulý čas. V češtině mu odpovídají slovesa ve tvaru nedokonavém.

Imperfektum v italštině vyjadřuje:

  • stav věcí, kvalitu nebo okolnosti v minulosti
  • děj, který se v minulosti opakoval
  • děj, který v minulosti trval ( jeho trvání není vymezeno)
  • děj, který probíhal současně s jiným dějem minulým
  • nerealizovaný úmysl

Tvoří se připojením následujících koncovek k slovesnému základu

vovamo
vivate
vavano


AVERE -mít

avevo, avevi, aveva, avevamo, avevate, avevano

ESSERE - být

ero, eri, era, eravamo, eravate, erano


Příklad:

Jako malý kluk jsem hrával na flétnu.- Da bambino suonavo il flauto.

Dobře si na něj vzpomínám, byl mladý a silnější.- Me lo ricordo bene, era giovane e un po robusto.

Autor: Jana

Imperfektum - Imperfetto. Jak se používá imperfektum v italštině. Tvoření imperfekta a příklady na italské imperfektum. Naučte se
Vyuka italštiny

 304 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ