Předminulý čas v italštině - trapassato prossimo

16.09 2015|Slovesa
Předminulý čas v italštině - trapassato prossimo

Předminulý čas je v italštině tvořen z imperfekta slovesa AVERE nebo ESSERE a příčestí minulého. Často je doprovázen příslovci jako - nikdy, dřív, předtím, vždy, ještě a dalšími. Vyjadřuje minulý děj, vyjádřený před jiným minulým dějem.

avevo parlatoavevamo parlato
avevi parlatoavevate parlato
aveva parlatoavevanno parlato


ero partito/aerevamo partiti/e
eri partito/aerevate partiti/e
era partito/aerano partiti/e


Příklad předminulého času v italštině:

Jak jsem vám slíbil, koupil jsem vám tu knihu. - Come le avevo promesso, le ho comprato quel libro.

Byl jsem unaven, protože jsem hodně chodil.- Ero stanco, perche avevo caminato molto.

Co jste udělali potom, co jsem odjela? - Cosa avete fatto dopo che io ero partita?


Autor: Jana

Předminulý čas v italštině - trapassato prossimo. Jak se používá a tvoří předminulý čas v italštině. Co je to trapassato prossimo příklady
Vyuka italštiny

 302 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ