Budoucí čas složený - Futuro composto

22.09 2015|Slovesa
Budoucí čas složený - Futuro composto

V italštině rozlišujeme dva typy budoucího času. Níže můžete porovnat, jaký je mezi nimi rozdíl.

Použití jednoduchého budoucího času v italštině:


Při dotazu na potvrzení:
- sarai d’accordo con me - budeš se mnou souhlasit

Při předpovědi:
- avrai bisogno di - budeš potřebovat, non sarà così facile - nebude to tak jednoduché

Hypotéza:
- se avrò i soldi, farò un viaggio - pokud budu mít peníze, pojedu na výlet

Rezerva:
- sarà anche bravo, ma… - bude možná i hodný, ale....

Pochybnost:
- avrà una cinquantina d’anni - bude mít tak 50 let


Použití složeného budoucího času v italštině:

Složený čas budoucí se v italštině používá ve budoucích frázích po časových výrazech dopo che, quando, appena, finché non.

Příklady využtí budoucího času složeného v italštině:

Appena avrò finito di studiare, andrò in vacanza. - Jakmile skončím se studiem, pojedu na prázdniny.

Dopo che avrò visto il film, uscirò. - Poté, co uvidím ten film, půjdu ven.

Quando saranno partiti, puliremo casa. - Až odjedou, uklidíme dům.

Tvorba budoucího času s pomocným slovesem avere
1. avró lavorato
2. avrai lavorato
3. avra lavorato
4. avremo lavorato
5. avrete lavorato
6. avranno lavorato

Tvorba budoucího času s pomocným slovesem essere
1. saro arrivato/a
2. sarai arrivato/a
3. sara arrivato/a
4. saremo arrivato/a
5. sarete arrivato/a
6. sarano arrivato/a

Autor: Jana

Budoucí čas složený - Futuro composto. Italský jazyk má dva budoucí časy. Dnes si vysvětlíme budoucí čas složený - futuru composto. Italština
Vyuka italštiny

 302 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ