Budoucí čas v italštině - futuro semplice

16.09 2015|Slovesa
Budoucí čas v italštině - futuro semplice

Futuro semplice slouží k vyjádření blízké i vzdálenější budoucnosti. Tvoříme jej tak, že odtrhneme od infinitivu koncové -E- a přidáme následující koncovky.

óemo
aiete
aanno


PARLARE - MLUVIT
parleróparleremo
parleraiparlerete
parleraparleranno


ESSERE - BÝT
sarósaremo
saraisarete
sarasaranno


AVERE - MÍT
avróavremo
avraiavrete
avraavranno


Budoucí čas se u nepravidelných sloves tvoří:


a) pravidelně

dire -- diró

fare -- faró

b) s vypuštěním samohlásky před koncovkou

andare -- andró

potere -- potró

sapere - sapró

c) nepravidelně

venire - verró

volere - vorró


Příklady budoucího času v italštině:


Zítra pojedeme k tetě. - Domani andremo da zia.

Prodám dům. - Venderó la casa.

Udělá to potom.- Lo fará dopo.


Autor: Jana

Budoucí čas v italštině - futuro semplice. Jak se v italském jazyce tvoří budoucí čas jednoduchý. Příklady budoucího času v italském jazyce
Vyuka italštiny

 303 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ